Kontakt oss.

John Deere utstyr eller deler

Hvordan kjøper jeg utstyr og deler?

Du har flere alternativer når det gjelder å kjøpe utstyr og deler:

Besøk hos John Deere

Hvilken informasjon er tilgjengelig for planlegging av besøk?

John Deere Forestry AS
Industrivegen 13, Kongsvinger
Postboks 1245, N-2206 Kongsvinger
Firmapost@JohnDeere.com, Telefon: 628 31 100

 

Finn ut mer om vårt John Deere Forum og hvordan du tar kontakt.

Selskapsinformasjon

Hva er firmaadressen til John Deere USA?

John Deere World Headquarters
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265, USA

Hva er adressen til John Deere for Norge?

John Deere Forestry AS
Industrivegen 13, Kongsvinger
Postboks 1245, N-2206 Kongsvinger
Firmapost@JohnDeere.com, Telefon: 628 31 100

Hva er adressen til forhandler for landbruk Felleskjøpet?

Postadresse
Postboks 469 Sentrum,
0105 Oslo. 

Besøksadresse
Depotgata 22,
2000 Lillestrøm

Informasjon om EU REACH SVHC

Informasjon om EU REACH SVHC

Artikkel 33 i EU’s registrering, evaluering og autorisasjon av kjemikalier (REACH) lovgivning definerer farlige substanser (SVHCer).  Kjemikalier som identifiseres som SVHC pålegger produsenter og leverandører av artikler som inneholder slike substanser visse forpliktelser.

Jeg har et spørsmål

Jeg har et spørsmål

Kontakt John Deere Forestry AS per e-post: Firmapost@JohnDeere.com.