R962iSlepte sprøyter

  • Nominelt tankvolum, 6 200 l
  • Skylletank 620 l
  • Avanset ISOBUS-kommunikasjon mellom traktor og sprøyte
  • Sprøytekontroll med multifunksjonsspak

Imponerende sprøytekvalitet

Fordi hver dråpe - ekstrem presisjon gir førsteklasses presisjon og fremmer produktiviteten på en smartere måte. R962i-sprøyten er lastet med intelligente funksjoner og integrerte løsninger som gjør sprøytingen raskere, enklere og mer nøyaktig:

  • BoomTrac Forbedrer sprøytenøyaktighet og fordeling - spesielt nyttig på skrånende eller ujevne felt
  • Automatisk seksjonskontroll bidrar til å redusere kjemikalieforbruk og kostnader og reduserer glipper og overlappinger
  • AutoDilute trinnvis fortynning og skylling forhindrer forurensning av punktkilder på en automatisert måte.