R900i Serien

R900i Hero

Konstruert for dine behov

Fire tankstørrelser fra 4400 til 7500 liter, dobbelt- eller trippelfoldbar bom fra 24 til 40 meter, og ISOBUS In Base. R900i tilbyr optimal ytelse ved radavling av høy verdi som poteter og sukkerbeter.

PowrSpray™

PowrSpray™

PowrSpray™ integrert som løsning i R900i har et unikt system med 2 kretser for raskere påfylling, økt presisjon, kraftig omrøring og effektiv skyllung. Direct Rate Control reagerer raskt på hastighetsendringer eller veksel til nytt avsnitt for å eliminere over- og underdosering. Justeringen foretas nærmest umiddelbart ved bruk med variabel rate.

Individuell dysestyring

Individuell dysestyring

Individuell dysekontroll gir effektiv virkning ved plantevern med punktsprøyte. Reduserer forbruket av plantevernmidler med opptil 5 % – opptil 6 EUR per hektar1. Det elektronisk kontrollerte systemet når sitt fulle potensial når det brukes sammen med PowrSpray™.

25 cm dyseavstand

25 cm dyseavstand

Med 25 cm dyseavstand kan du senke bommens høyde for å redusere avdrift, uten å måtte inngå kompromisser på dråpespekteret – for å opprettholde en optimal dråpestørrelse og minimal avdrift.

TwinSelect

TwinSelect

Det å skifte dyser når været tilsier det, eller stille om fra sprøyting av kjemikalier til spredning av gjødsel i væskeform, er så enkelt som å trykke på en knapp med TwinSelect™. På den kan du spare tid, oppleve økt fleksibilitet og alltid oppnå tiltenkt mengde, uavhengig av sprøytens hastighet.

  • Forbindelse for lukket overføringssystem

    Med vår enkle tilkobling til ethvert lukket overføringssystem unngår du nesten all kontakt med plantevernmidlene. Du kan fylle og skylle ved å plugge inn en adapter rett inn i en type beholder som benyttes av mange produsenter av plantevernmidler.

    Forbindelse for lukket overføringssystem
  • TerrainControl™ Pro og TerrainCommand™ Pro

    Med TerrainControl™ Pro og TerrainCommand™ Pro er bommen alltid der den skal være for optimal dekning. Hybridmodus-sensorer med målrettet design holder bommene i riktig høyde til enhver tid – det gir mindre avdrift, høyere hastigheter og redusert førerstress.

    TerrainControl™ Pro og TerrainCommand™ Pro

MODELLVÆSKETANKBOMBREDDEPUMPEUTGANG

4400 liter

24-40 m

1200 l/min ved påfylling, opptil 1000 l/min ved bruk

5200 liter

24-40 m

1200 l/min ved påfylling, opptil 1000 l/min ved bruk

6200 liter

24-40 m

1200 l/min ved påfylling, opptil 1000 l/min ved bruk

7500 liter

24-40 m

1200 l/min ved påfylling, opptil 1000 l/min ved bruk

1Basert på et areal på 500 ha hvete, med forventede kostnader på 53€/ha for ugressmidler og 65€/ha for insektmidler (5%*118€ =5,90€/ha)