"Jeg liker den!"

Hans Gummerus

En melding vises på telefonen til maskinentrepenøren Hans Gummerus. Vesa Siltanen fra John Deere Forestry ønsker å vite hva Gummerus synes om de nye funksjonene som er under utvikling for appen TimberMatic Kartene. Gummerus sjekker ut videoen som Siltanen har vedlagt med stor interesse, og skriver som svar: “Jeg liker den!”

En ny funksjon som er lagt til appen TimberMatic Kartene er muligheten til å benytte et pensellignende verktøy til å bemale tømmerstokker som lastes fra et område eller tømmerruten til transportøren. Dersom ønskelig kan maleverktøyet slås på under opptak av ruten, slik at appen automatisk markerer alle tømmerstokkene som hentet opp.

Markeringen av tresorter ble også oppdatert for å gjøre det mulig å fremheve ulike treslag med ulike farger. Oppdateringen gjør det enklere å holde oversikt over arbeidet, fremfor alt i en blandingsskog og i stativer hvor ulike typer av tømmer høstes fra et treslag.

Nye funksjoner lanseres for appen kontinuerlig. En slik funksjon som ble lansert i høst er automatisk rapportering, som gjør at maskinentrepenøren får tilsendt skiftdata eller maskinspesifikke data for TimberManager direkte per e-post, enten ukentlig eller månedlig.

Under denne utvekslingen sjekker Gummerus situasjonen på arbeidsområdet fra sin telefon.
“Jo flere maskinkjeder entrepenøren benytter, desto større er fordelen med TimberManager. Det har blitt en vane for meg å sjekke situasjonen i arbeidsområdet en siste gang før jeg legger meg.”