John Deere Enterprise – Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen til John Deere Enterprise (“erklæring”) utstedes på vegne av enhetene som er oppført nedenfor som 'datakontrollører' i tabellen på slutten av denne erklæringen (hver, hver for seg, "John Deere", "vi" eller "oss ”). Denne erklæringen er adressert til personer som vi kommuniserer med, inkludert besøkende eller brukere av våre nettsteder, apper (nett eller mobil) eller nettjenester (“Nettjenester”); nåværende og potensielle kunder; ledelse og personell hos bedriftskunder og leverandører; ledelse og personell hos autoriserte John Deere-forhandlere; besøkende til våre fasiliteter, museer og attraksjoner; og andre mottakere av våre tjenester. Vi henviser til personer hvems personopplysninger blir behandlet som ‘deg’ i denne erklæringen.

John Deere i sin rolle som datakontrollør, vil behandle informasjon om deg i papir og elektronisk format referert til som “Personopplysninger”. Personopplysninger vil bli samlet inn direkte fra deg, vi vil samle inn slike data internt, og i visse tilfeller vil vi samle inn slike data fra relevante tredjeparter.

Personopplysninger deles med medlemmer av John Deere Group (se også avsnitt 4 nedenfor). En liste over selskaper som tilhører John Deere Group, er tilgjengelig på https://www.deere.com/en/our-company/about-john-deere/worldwide-locations/ . Selskaper som tilhører John Deere Group, kan behandle personopplysninger i fellesskap under visse omstendigheter (se også avsnitt 3 nedenfor).

Lands- eller produktspesifikke personvernerklæringer kan gjelde for spesifikke produkter og tjenester som tilbys av John Deere, og disse kan gås inn på i menyen "Lands- eller produktspesifikk informasjon". For å illustrere leveres finansielle produkter og tjenester – blant annet – av John Deere Bank S.A. som generelt krever innsamling av ekstra, eller forskjellige, kategorier av informasjon og data. John Deere GmbH & CO KG tilbyr også en rekke datatjenester og abonnementer.

John Deere-produktene distribueres til slutt gjennom et nettverk av autoriserte forhandlere og distributører. Flertallet av disse forhandlerne og distributørene er uavhengig eide og drevne virksomheter som kan ha sine egne personvernerklæringer.

John Deere Enterprise – Personvernerklæring

1. Typer behandlede personopplysninger

Kategoriene av personopplysninger om deg som vi behandler, inkluderer følgende:

Personlige detaljer, for eksempel ditt navn, foretrukne navn, etternavn, kallenavn, fødselsdato, brukernavn, passord og andre autentiseringsmåter, myndighetsidentifikatorer, signaturer og bilder.

Kontaktinformasjon, for eksempel adresse, post- eller postadresse, telefonnummer, profilinformasjon for sosiale medier og e-postadresse.

Arbeidsrelatert informasjon, for eksempel industri, rolle, forretningsaktiviteter, nåværende og tidligere arbeidsgivere, forhold til en kunde eller tredjepart (f.eks. forhandler, leverandør), arbeidsadresse, arbeidstelefonnummer, arbeidsrelaterte sosiale medier og arbeids-e-postadresse.

Transaksjons- eller finansiell kontoinformasjon, for eksempel faktureringsadresse, bankkonto, bankkontonumre og rutingnummer; kreditt- eller debetkortinformasjon, sikkerhetskode og utløpsdato; kortholderens eller kontoinnehaverens navn og detaljer; instruksjonposter; motpartsinformasjon; og informasjon om utstyrsfinansiering og leasingaktiviteter. Der det er tillatt eller påkrevd av lov, kan vi be om legitimasjon utstedt av myndighetene.

Informasjon du kan legge ut på oppslagstavler, brukerskjemaer (inkludert sosiale medier) eller som svar på undersøkelser, for eksempel brukernavn, detaljer om sosiale medier, kommentarer (inkludert synspunkter og meninger), bilder og annen informasjon.

Informasjon om preferanse og forhold som hjelper oss med å forstå hvem du er og hva du ønsker for at vi skal kunne tilby deg produkter og tjenester som kan interessere deg, for eksempel informasjon om eiendom, gård eller virksomhet, din generelle beliggenhet, preferanser og språkinnstillinger. Dette inkluderer også informasjon om hvordan du kommuniserer med oss, våre forhandlere og forretningspartnere; og detaljer om kontoer hos oss, inkludert kjøp, henvendelser, kundekontoer, garantikravshistorie og betalingshistorikk.

Bruksinformasjon, for eksempel detaljer om produkter og tjenester, maskinvare- og operativsystemspesifikasjoner, programvareversjon, ytelsesdata og statistikk, logginformasjon, bruk av enheter og apper (og produkter og tjenester) og diagnostiske data.

Automatisk innsamlet informasjon, for eksempel informasjon om sider eller innhold besøkt på nettjenestene; om du har åpnet eller lest kommunikasjonen vår; eksistensen av informasjonskapsler og annen teknologi; tid og varighet av bruken av nettjenestene; og feilrapporter og ytelsesdata. Informasjon og data samlet inn inkluderer IP-adressen din (og informasjon relatert til den IP-adressen); type og versjon av enhetens operativsystem eller nettleser; maskinvaremodell, enhet-ID eller identifikator for enhver enhet som brukes til å få tilgang til nettjenestene, og andre unike enhetsidentifikatorer; og i noen tilfeller enhetens stedsplassering. Denne informasjonen kan loggføres når du bruker nettjenestene.

Sensitive personopplysninger: Noen av personopplysningene som vi kan behandle i forbindelse med formålet i avsnitt 2, kan betraktes som sensitive personopplysninger i henhold til gjeldende databeskyttelseslovgivning, som (som definert i gjeldende databeskyttelseslov) inkluderer data som avslører rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs eller filosofisk tro, eller fagforeningsmedlemskap, og behandling av genetiske data, biometriske data, data om helse eller data om en fysisk persons sexliv eller seksuelle legning. Noen personopplysninger kan også inneholde informasjon om straffedommer og lovbrudd.

2. Behandlede Personlig-datakilder

Vi samler inn personopplysninger om deg fra en rekke kilder, inkludert følgende:

Informasjon vi samler inn direkte fra deg: Personopplysninger samles vanligvis inn når du gir dem til oss (elektronisk, skriftlig eller muntlig). Vi vil be deg om data og informasjon (f.eks. personopplysninger; kontaktinformasjon; transaksjonsinformasjon) når du kommuniserer med oss, for eksempel når du registrerer deg eller kjøper tjenester eller kjøper produkter, skriver inn informasjon på våre nettjenester, registrerer deg for en konto på våre nettbaserte tjenester, besøker våre anlegg, registrerer deg for å motta et nyhetsbrev, kontakter oss for kundeserviceformål, foretar et kjøp, registrerer deg for en opplæringsklasse, søker om finansiering, svarer på spørreundersøkelser, registrerer garantien eller samhandler med oss på noen annen måte.

Informasjon vi samler inn internt: Vi samler inn, observerer eller lærer informasjon om deg, for eksempel gjennom dine interaksjoner med oss (f.eks. preferanse- og forholdsinformasjon); i det vanlige løpet av vårt forhold til deg; eller når du bruker produktene eller tjenestene våre (f.eks. informasjon fra bruk av produkter og tjenester; automatisk innsamlet informasjon). Vi samler inn eller innhenter personopplysninger når du besøker eller bruker noen av våre nettjenester. Vi (eller tredjeparter) bruker informasjonskapsler og andre teknologiske verktøy for å samle inn informasjon om datamaskinen eller enheten din, og din bruk av nettjenestene (f.eks. automatisk innsamlet informasjon). For mer informasjon om informasjonskapsler og annen teknologi, se avsnitt 5, “Informasjonskapsler og lignende innsamlingsteknologier”.

Informasjon innsamlet fra tredjeparter: Vi mottar personopplysninger om deg fra tredjeparter som gir dem til oss, for eksempel medlemmer av John Deere Group, våre kunder, autoriserte John Deere-forhandlere, din arbeidsgiver, kredittreferansebyråer, eller rettshåndhevelse eller offentlige myndigheter (f.eks. personopplysninger) ; kontaktinformasjon; arbeidsrelatert informasjon; transaksjons- eller finansiell kontoinformasjon). Vi mottar også personopplysninger om deg fra tredjeparter der du kjøper noen av produktene eller tjenestene våre gjennom slike tredjeparter (f.eks. autoriserte John Deere-forhandlere).

Informasjon tilgjengelig offentlig: Vi samler inn personopplysninger om deg (f.eks. preferanse- og forholdsinformasjon) som er tilgjengelig offentlig (f.eks. reell eierinformasjon om en kunde, firma- og forretningsdetaljer, økonomisk informasjon) eller informasjon du gjør tilgjengelig offentlig; fra tredjepartsdataleverandører, som forbedrer filene våre og hjelper oss med å forstå kundene våre bedre; eller fra sosiale mediasider, for eksempel Facebook, hvis du samhandler med en sosial mediefunksjon på nettjenestene, for eksempel en plugin-modul for sosiale medier (en "like"-knapp på Facebook), hvis du "liker" våre sosiale mediesider, eller blir med i samfunnene våre. Hvis du samhandler med oss gjennom sosiale medier, kan du tillate oss å få tilgang til informasjon fra profilen din på sosiale medier.

3. Formål med behandling av personopplysninger ("Formål")

Personopplysninger behandles for følgende formål og juridiske grunnlag (juridiske grunnlag for behandling). Når det er aktuelt, vil vi på tidspunktet for datainnsamlingen påpeke hvis levering av personopplysningene er et lovbestemt eller kontraktsmessig krav, og om du er forpliktet til å oppgi personopplysningene og mulige konsekvenser av manglende oppgivelse av slike data:

a) Kundeservice: For å gi etterspurte produkter og tjenester; for relaterte tjenester som produktleveranse, vedlikehold, kunde- og produktstøtte og service (inkludert garantiservice), finansiering, leasing og kredittjenester; og drift av nettjenestene.

Dette inkluderer behandling av personopplysninger for å: utføre oppgaver som er nødvendige for å behandle og oppfylle forespørsler eller bestillinger, for eksempel å svare på forespørsler om tilleggsinformasjon eller svare på forespørsler om et tilbud (enten direkte eller gjennom en autorisert John Deere-forhandler), for å verifisere enkeltpersonens identitet (eller identifisere en representant) for å gi tilgang til en bedriftskundes konto, verifisere kvalifisering for insentivprogrammer, behandle produktregistreringer og tilby etterspurte varer og tjenester (inkludert forenkle bestillings- og leveringsprosessen mellom deg og en autorisert John Deere-forhandler); aktivere programvare og enheter som krever aktivering; administrere kontoen(e) din(e) og behandle betalinger for varer og tjenester; etablere og utføre kontrakter; behandle garantikrav og gi garantiservice; gi og betjene utvidede garantiprogrammer, inkludert administrasjon av servicekontrakter og fakturering; registrere og opprette en konto i nettjenestene, inkludert konfigurering og administrasjon av brukerkontoer; og tilby deg nettjenestene og deres funksjoner, inkludert drift og administrering av nettjenester, levere innhold til deg, og kommunisere og samhandle med deg om nettjenestene.

Behandlingen er berettiget basert på lovbestemmelser om at (1) behandlingen er nødvendig i forbindelse med en hvilken som helst kontrakt du kan inngå med oss (inkludert vilkår for bruk angående nettjenestene), eller for å iverksette skritt før du inngår en kontrakt med oss; (2) behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk eller lovbestemt forpliktelse som gjelder for oss; (3) behandling er nødvendig for formålet til John Deere, et medlem av John Deere Group, eller tredjeparts (f.eks. forhandler eller forretningskunde) legitime interesser med å gi deg kundeservice, produkt- og kundestøtte, opplæring og andre pedagogiske hendelser, og kommunisere relevant informasjon om produktoppdateringer og forbedringer, og produktforbedringer (i den grad slike legitime interesser ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter); eller (4) behandlingen er med ditt samtykke.

b) Produkt- og kundestøtte: For å gi støtte for produkter og tjenester; administrere relasjoner med kunder, forhandlere og leverandører; for diagnostikk og reparasjoner; kommunikasjon; produktsikkerhet og administrering av tilbakekallinger.

Som en del av å tilby service og støtte, bruker vi et system for styring av kundeforhold (personopplysninger, kontaktinformasjon, preferanse- og forholdsinformasjon, offentlig tilgjengelig informasjon) for å spore engasjement, sørge for at kontaktinformasjonen er oppdatert, få en helhetlig oversikt over forretninger med deg (og ditt firma), unngå å duplisere kommunikasjon om lignende emner, gi salg og støtte, og svare på enhver kommunikasjon eller forespørsel fra deg.

Dette inkluderer behandling av personopplysninger for å: gi opplæring og andre pedagogiske arrangementer til kunder og kundepersonell, forhandlere og forhandlerpersonell, og leverandører og leverandørpersonell; gi periodisk vedlikehold og støtte for produkter og tjenester (inkludert programvareoppdateringer); svare på forespørsler fra forhandlere om teknisk hjelp til å identifisere et problem med et produkt eller en tjeneste og annen diagnostikk; og gi kommunikasjon relatert til produktene eller tjenestene dine, inkludert serviceinformasjon, bekreftelser, varsler, oppdateringer, støtte og administrative meldinger, og å gi deg informasjon av sikkerhetsmessige eller juridiske årsaker, for eksempel tilbakekalling og sikkerhetskommunikasjon.

Behandlingen er berettiget basert på lovbestemmelser om at (1) behandlingen er nødvendig i forbindelse med en hvilken som helst kontrakt du kan inngå med oss (inkludert vilkår for bruk angående nettjenestene), eller for å iverksette skritt før du inngår en kontrakt med oss; (2) behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk eller lovbestemt forpliktelse som gjelder for oss (f.eks. å varsle om og administrere tilbakekallinger); (3) behandling er nødvendig for formålet til John Deere, et medlem av John Deere Group, eller tredjeparts (f.eks. forhandler, forretningskunde) legitime interesser med å gi deg kunde-, produkt- og kundestøtte, opplæring og andre pedagogiske hendelser, og kommunisere relevant informasjon om produktoppdateringer og forbedringer, og produktforbedringer (i den grad slike legitime interesser ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter); eller (4) behandlingen er med ditt samtykke.

c) Annonsering: For å gi deg kommunikasjon og tilbud på produkter og tjenester fra John Deere, medlemmer av John Deere Group, eller våre forhandlere, leverandører og partnere, inkludert tilbud basert på dine interesser, personlige og forretningsmessige karakteristikker og beliggenhet.

Vi (eller tredjeparter, for eksempel en autorisert John Deere-forhandler) kan tilby disse kommunikasjonene og tilbudene via e-post, post, Internett (inkludert å tilby reklame og innhold som er personlig tilpasset deg på nettjenestene), sosiale medieplattformer, tekstmeldinger, trykk-varsler og andre midler. I forbindelse med markedsføring på sosiale medieplattformer, kan pseudonym informasjon (kryptografisk hash av personopplysninger eller kontaktinformasjon) gis til sosiale medieplattformer for å muliggjøre et samsvar med din sosiale mediekonto, noe som lar oss annonsere til deg på plattformen. Som diskutert i detalj i avsnitt 5, bruker vi (eller tredjeparter) informasjonskapsler og annen lignende teknologi for å gi oss tillatelse til å tilpasse nettjenestene eller for å plassere annonser som er relevante for dine interesser på tredjeparts nettsteder.

Dette inkluderer behandling av personopplysninger for å: lage reklame- og markedsføringsprogrammer ved hjelp av informasjon (personopplysninger, kontaktinformasjon, preferanse- og forholdsinformasjon, bruksinformasjon, automatisk innsamlet informasjon) for å foreslå produkter og tjenester du kan ha interesse i både online og offline, og bruke informasjon (personopplysninger, bruksinformasjon, automatisk innsamlet informasjon) for å tilpasse nettjenestene og gjøre nettjenestene mer relevante for dine interesser.

Behandlingen er berettiget basert på lovbestemmelser om at (1) behandling er nødvendig for formålet til John Deere, et medlem av John Deere Group, eller tredjeparts (f.eks. forhandler) legitime interesser i å drive markedsføring, prospektering og å skaffe nye kunder, bli kjent med preferanser for å bedre tilpasse tilbud, og å tilby produkter og tjenester som oppfyller en (potensiell) kundes behov (i den grad slike legitime interesser ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter); eller (2) behandlingen er med ditt samtykke.

d) Undersøkelser og kampanjearrangementer: For å administrere konkurranser, lojalitetsprogrammer og andre kampanjer som du registrerer deg for eller deltar på, for eksempel planlegging og arrangering av turer til et medlem av John Deere Group sine fasiliteter eller våre attraksjoner, eller for å delta på produktintroduksjoner og andre messer.

Behandlingen er berettiget basert på lovbestemmelser om at (1) behandling er nødvendig i forbindelse med en hvilken som helst kontrakt som du kan inngå med oss (inkludert vilkår for bruk angående salgsfremmende begivenhet), eller for å iverksette tiltak før du inngår en kontrakt med oss ; (2) behandling er nødvendig for formålet til John Deere eller et medlem av John Deere Groups legitime interesser i å tilby markedsføring, prospektering og service og skaffe (potensielle) kunder (i den grad slike legitime interesser ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter); eller (3) behandlingen er med ditt samtykke.

e) Annen kommunikasjon: For å gi annen informasjon som kan være av interesse, som kunngjøringer, påminnelser, serviceavbrudd, produktforbedringsprogrammer og tekniske servicebulletiner; nyheter om John Deere eller medlemmer av John Deere Group, firmamagasiner (som The Furrow og Homestead) og kataloger; og invitasjoner til messer, produktintroduksjoner og andre arrangementer.

Behandlingen er berettiget basert på lovbestemmelser om at (1) behandling er nødvendig i forbindelse med enhver kontrakt du kan inngå med oss (inkludert vilkår for bruk angående abonnement på våre publikasjoner), eller for å iverksette tiltak før du inngår en kontrakt med oss; (2) behandling er nødvendig for formålet til John Deere, et medlem av John Deere-gruppen, eller tredjeparts (f.eks. forhandler) legitime interesser i markedsføring, prospektering, skaffe nye kunder, og betjene og kommunisere nyheter til (potensielle) kunder slik som produktoppdateringer og forbedringer og annen informasjon om produkter og tjenester (i den grad slike legitime interesser ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter); eller (4) behandlingen er med ditt samtykke.

f) Forskning, forbedring av produkter og tjenester: For å identifisere og oppdage problemer med eksisterende produkter og tjenester, forstå hvordan produktene og tjenestene våre brukes, analysere annonseringseffektivitet, utføre undersøkelser, forbedre produkter og tjenester og utvikle nye produkter og tjenester (inkludert bruk av pseudonymisert og anonymisert informasjon).

Dette inkluderer behandling av personopplysninger for å: måle publikumsstørrelse og kundeengasjement; sende erfaringsundersøkelser, muliggjøre deltakelse i forskningspaneler online og offline, og analysere svar; vurdere ytelse og drift av både produksjons- og testprodukter, og tjenester (inkludert bruksinformasjon); gjennomgå feilkoder og andre driftsdata fra maskiner, garantikrav og tekniske forespørsler om hjelp fra forhandlere for å oppdage problemer med produkter eller tjenester (inkludert sikkerhetsproblemer), forbedre produkter og tjenester, samt utvikle nye produkter og tjenester; og forbedre ytelsen, feilsøke feil og forbedre nettjenestene (bruke f.eks. nettlesingsinformasjon på besøk til nettjenestene og hvordan du beveger deg rundt nettjenestene for å gjøre dem mer intuitive).

Behandlingen er berettiget basert på lovbestemmelser om at (1) behandling er nødvendig i forbindelse med en hvilken som helst kontrakt du inngår med oss (inkludert vilkår for bruk angående nettjenestene), eller for å iverksette tiltake før du inngår en kontrakt med oss; (2) behandling er nødvendig for formålet til John Deere eller et medlem av John Deere Group sine legitime interesser i å identifisere problemer med sine produkter og tjenester, gjennomføre forskning og produsere analyser, forbedre produkter og tjenester og utvikle nye produkter og tjenester (til i den grad slike legitime interesser ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter); (3) behandling er nødvendig for å beskytte en persons vitale interesser (f.eks. identifisering av sikkerhetsspørsmål); (4) behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt (f.eks. produktsikkerhet; tilbakekallinger); eller (5) behandlingen er med ditt samtykke.

g) Fysisk sikkerhet: For å implementere og opprettholde fysisk sikkerhet, administrere tilgang til fasiliteter; og gjennomgå tilgang til fasiliteter i tilfelle en hendelse eller der det er nødvendig for å undersøke uautorisert tilgang, tap eller tyveri.

Dette inkluderer behandling av personopplysninger for å: lage og administrere bruker-ID-er, merker, nøkler og andre tilgangsadministrasjonsmetoder for å sikre at enkeltpersoner har passende tillatelse før de får tilgang til John Deere eller et medlem av John Deere Group sine fasiliteter (dvs. tilgangskontroll og forebygging av uautorisert tilgang); og overvåke John Deere eller et medlem av John Deere Group sine fasiliteter (inkludert bruk av TV med lukket krets og andre typer kameraer) for å beskytte mennesker, og beskytte mot tyveri, hærverk og skade på John Deere eller et medlem av John Deere Group sin eiendom. Dette inkluderer også behandling av poster for tilgang til fasiliteter eller autoriserte områder (f.eks. registrere inn- og utgang for enkeltpersoner) for å undersøke uautorisert tilgang, tap eller tyveri på tilstrekkelig måte.

Behandlingen er berettiget basert på lovbestemmelser om at (1) behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt; (2) det er nødvendig for å beskytte en enkeltpersons vitale interesser; (3) det er nødvendig for formålet til John Deere eller et medlem av John Deere Group sine legitime interesser for å sikre den fysiske og elektroniske sikkerheten til våre virksomheter, lokaler og eiendeler (dvs. tilstrekkelig beskytte og forsvare dets eiendom (f.eks. fysisk eller immateriell eiendom) og tilstrekkelig å undersøke uautorisert tilgang, tap eller tyveri, og sørge for fysisk sikkerhet) (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter). Hvis det behandles straffbare forholds- og domfellelsesrelaterte data, skjer slik behandling i samsvar med EU- eller EØS-medlemslandsloven.

h) Nettverks-/cybersikkerhet: For å tilby elektronisk sikkerhet (nettverks- og cybersikkerhet), inkludert å identifisere, beskytte, oppdage, svare og gjenopprette fra sikkerhetshendelser.

Dette inkluderer behandling av personopplysninger for å: identifisere trusler, sårbarheter og risikoer; identifisere, autentisere og bestemme passende autorisasjon av brukere; utstede og tilbakekalle legitimasjon; tilordne og administrere tillatelser for brukertilgang; forhindre og oppdage uautorisert tilgang eller behandling av data og skadelig kodedistribusjon; stoppe nektelse av tjenesteangrep og annen skade på datamaskiner og elektroniske kommunikasjonssystemer; forhindre og oppdage svindel, kriminalitet eller misbruk av IT-tjenester; blokkere søppelpost, phishing-forsøk og datavirus og annen skadelig programvare; gi produkt- og brukersikkerhet; og forhindre uautorisert overføring av proprietære data og annen informasjon (f.eks. personopplysninger).

Organisasjonens globale sikkerhetsteam som hovedsakelig er lokalisert i Deere & Company i Moline, Illinois (men omfatter enkeltpersoner lokalisert hos andre medlemmer av John Deere Group), behandler personopplysninger for å hjelpe oss med å identifisere og etterforske mistenkelige hendelser eller arrangementer (inkludert gjennom rettsmedisinsk undersøkelse); koordinere et svar; og gjenopprette funksjonalitet.

Behandlingen er berettiget basert på lovbestemmelser om at (1) behandling er nødvendig på grunn av et behov for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt; (2) det er nødvendig for å beskytte en enkeltpersons vitale interesser; eller (3) det er nødvendig for formålet til John Deere eller et medlem av John Deere Groups sine legitime interesser i å tilstrekkelig beskytte og forsvare dets eiendom (f.eks. fysisk eller intellektuell eiendom); og sørge for nettverks- og informasjonssikkerhet (inkludert administrative, tekniske og organisatoriske tiltak) (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter). Hvis det behandles straffbare forholds- og domfellelsesrelaterte data, skjer slik behandling i samsvar med EU- eller EØS-medlemslandsloven.

i) IT-drift: For å administrere IT-systemer, apper og infrastruktur (inkludert overvåking av ytelsen til IT-systemer og infrastruktur), utføre IT-revisjon og tilby informasjons- og kommunikasjonstjenester.

Dette inkluderer behandling av personopplysninger for å: legge til rette for kommunikasjon og bruk av andre IT-verktøy; administrere bruk av John Deere eller et medlem av John Deere Group sine apper; identifisere og løse problemer med IT-systemer og verktøy; installere oppgraderinger og oppdateringer; sikre forretningskontinuitet, inkludert å lage sikkerhetskopier; og helpdesk-administrasjon.

Behandlingen er berettiget basert på lovbestemmelser om at det er (1) nødvendig for gjennomføring av en kontrakt du er part i, eller for å iverksette tiltak (på din forespørsel) før du inngår en ny kontrakt; og (2) nødvendig for formålet til John Deere eller et medlem av John Deere Group sine legitime interesser i å administrere, vedlikeholde og drive infrastruktur for informasjonskommunikasjonsteknologi (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter).

j) Forretningsdrift: For å administrere den daglige driften av John Deere og John Deere Group, for dataanalyse for å rapportere om forretningsytelse, og for eierstyring og selskapsledelse (inkludert revisjon(er), samsvarskontroller og andre risikostyringsaktiviteter (inkludert anskaffelse av forsikring)).

Dette inkluderer behandling av personopplysninger for å: organisasjonsanalyse, utvikling og ledelsesrapportering (inkludert modellering og utvikling av risikomodeller); planlegge arbeidet og administrere eiendelene våre; økonomikontoadministrasjon, inkludert betalingsbehandling og administrering av fordringer og betalinger; taktisk og strategisk planlegging; prosjekt- og organisasjonadministrasjon; arkivoppbevaring og arkivering; kontraktadministrasjon; administrasjon av tredjepartsforhold (leverandører, leverandører, forretningspartnere, forhandlere); beskyttelse og håndhevelse av rettigheter; intern og ekstern revisjon; omorganisering, oppkjøp, fusjon, fisjon, og salg av planlegging og prosessering; og behandling av personopplysninger med det formål å anonymisere/avidentifisere.

På vegne av organisasjonen administrerer John Deere Group i fellesskap visse kategorier av personopplysninger (f.eks. personsopplysninger; kontaktinformasjon, bruksinformasjon, preferanse- og forholdsinformasjon osv.) for samtidige forretningsprosesser for andre medlemmer av John Deere Group, inkludert John Deere. John Deere Group administrerer også i fellesskap infrastruktur der medlemmer av John Deere Group behandler personopplysninger for egne formål.

Behandlingen er berettiget basert på lovbestemmelser om at (1) det er nødvendig å overholde juridiske forpliktelser som gjelder for oss; eller (2) det er nødvendig for formålet til John Deere eller et medlem av John Deere Group sine legitime interesser i å administrere og drive den daglige driften av John Deere og John Deere Group, administrere økonomiske forhold til John Deere og John Deere Group, for å håndtere risikoer som John Deere og John Deere Group er utsatt for, selskapsledelse og informasjonsstyring, evaluering av forretningstransaksjoner og evaluering av fusjons- og oppkjøpsaktivitet (inkludert due diligence av oppkjøpsmål) (i den grad slik legitime interesser ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter).

k) Kvalifisering: For å bestemme kvalifisering for produkter, tjenester eller tilbud; verifisere eller bistå med verifisering av identiteten din; oppfylle forpliktelser for overholdelse av forskrifter skjerme mot regjerings- eller andre sanksjonslister; og overholde interne samsvarskrav.

Dette inkluderer behandling av personopplysninger for å: gjennomføre due diligence for 'kjenn kunden din' (inkludert bruk av informasjon fra forskjellige kilder, for eksempel offentlig informasjon, for å kontrollere og bekrefte identifikasjoner); gjennomføre kreditt- og kredittreferansesjekker og risikovurderinger; skjerme mot sanksjonslister; og overholde andre regulatoriske krav (inkludert krav som er pålagt andre medlemmer av John Deere Group), for eksempel å verifisere om du er en politisk eksponert person, og overholde kravene til deteksjon og forebygging av terrorfinansiering.

Global Trade Compliance Group, som hovedsakelig ligger i Deere & Company i Moline, Illinois (men omfatter personer lokalisert hos andre medlemmer av John Deere Group), hjelper John Deere med å behandle personopplysninger for dette formålet. Global Trade Compliance Group har hovedansvaret med å identifisere og undersøke innledende matcher med enkeltpersoner på sanksjonerte partilister, og undersøke og fjerne uriktige matcher.

Behandlingen er berettiget basert på lovbestemmelser om at (1) behandling er nødvendig i forbindelse med en hvilken som helst kontrakt du inngår med oss (inkludert vilkår for bruk angående nettjenestene), eller for å iverksette tiltak før du inngår en kontrakt med oss; (2) behandling er nødvendig for å overholde en juridisk eller lovbestemt forpliktelse som gjelder for oss; (3) behandling er nødvendig for å beskytte enkeltpersoners vitale interesser; (4) behandling er nødvendig for en oppgave utført av offentlig interesse; eller (5) behandling er nødvendig i forbindelse med John Deere eller et medlem av John Deere Group sine legitime interesser i å forhindre hvitvasking av penger og sanksjoner, forebygging og oppdagelse av svindel, og forstå våre (potensielle) kunder og forretningspartnere (i den grad slike legitime interesser ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter); eller (4) behandlingen er med ditt samtykke. Hvis sensitive personopplysninger behandles, så behandles de i samsvar med EU- eller EU/EØS-medlemslandslovene, inkludert der det er nødvendig for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav. Hvis det behandles straffbare forholds- og domfellelsesrelaterte data, skjer slik behandling i samsvar med EU- eller EØS-medlemslandsloven.

l) Juridisk etterlevelse, forhandlinger: For å overholde gjeldende lover og forskrifter; og etablere, utøve og forsvare juridiske rettigheter.

Dette inkluderer behandling av personopplysninger (inkludert sensitive personopplysninger eller data relatert til straffedommer og lovbrudd) til: overholde juridiske og andre krav som medlemmer av John Deere Group er underlagt (inkludert lover og forskrifter i andre land enn det du er lokalisert i); overholde myndighetsinspeksjoner og andre forespørsler fra myndigheter eller andre offentlige myndigheter (inkludert de i andre land enn det landet du er bosatt i); svare på juridiske prosesser; forfølge juridiske rettigheter og rettsmidler, inkludert å beskytte og håndheve våre rettigheter, vår eiendom, beskytte andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet og for medlemmer av John Deere Group; og undersøke, forberede og forsvare søksmål og administrere eventuelle interne klager eller krav (inkludert USA-baserte søksmål og regjeringsanmodninger).

Behandlingen er berettiget basert på lovbestemmelser om at (1) det er nødvendig å overholde juridiske forpliktelser som gjelder for oss; eller (2) det er nødvendig for formålet til John Deere eller et medlem av John Deere Group sine legitime interesser i å styre og drive den daglige driften av virksomheten, administrere økonomiske forhold i vår virksomhet, for å håndtere risikoer som vår virksomheten er eksponert for, selskapsledelse og informasjonsstyring og overholdelse av ikke-EU-lover og lover i andre land der John Deere Group opererer (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter). Hvis sensitive personopplysninger behandles, så behandles de i samsvar med EU- eller EU/EØS-medlemslandslovene, inkludert der det er nødvendig for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav. Hvis det behandles straffbare forholds- og domfellelsesrelaterte data, skjer slik behandling i samsvar med EU- eller EØS-medlemslandsloven.

m) Etterforskninger: For å forhindre, registrere og etterforske svindel, brudd på selskapspolitikk eller annen uautorisert, krenkende eller upassende aktivitet (inkludert kriminelle handlinger).

Dette inkluderer behandling av personopplysninger for å: undersøke og svare på samsvarssaker og hotline-innleveringer (inkludert drift av en rapporteringslinje i henhold til US Sarbanes-Oxley Act).

Når det gjelder etterforskning av overholdelse, overvåker assisterer John Deere Groups Center for Global Business Conduct and Global Enterprise Security & Preparedness hovedsakelig hos Deere & Company i Moline, Illinois (med omfatter personer lokalisert hos andre medlemmer av John Deere Group) John Deere.

Behandlingen er berettiget basert på lovbestemmelser om at (1) det er nødvendig å overholde juridiske forpliktelser som gjelder for vår virksomhet; eller (2) det er nødvendig for formålet til John Deere eller et medlem av John Deere Group sine legitime interesser i å styre og drive John Deere eller John Deere Group sin virksomhet, for å håndtere risikoer som John Deere eller John Deere Group er utsatt for, administrasjon av bedrifter og informasjon, registrere og forhindre svindel; registrere og forhindre brudd på John Deere Group sine policyer, og overholdelse av ikke-EU-lover og lover i andre land der John Deere Group opererer (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter). Hvis sensitive personopplysninger behandles, så behandles de i samsvar med EU- eller EU/EØS-medlemslandslovene. Hvis det behandles straffbare forholds- og domfellelsesrelaterte data, skjer slik behandling i samsvar med EU- eller EØS-medlemslandsloven.

4. Tredjeparter med hvem personopplysninger deles eller avsløres

a) Personopplysninger deles eller avsløres innen John Deere og til medlemmer av John Deere Group for de formål som er beskrevet i denne erklæringen. Medlemmer av John Deere Group vil behandle personopplysninger i samsvar med denne erklæringen, med mindre de har informert deg om noe annet.

b) For å oppnå formålene i seksjon 3 deler eller utleverer vi personopplysninger innen John Deere Group. Vi utnytter kompetansen og kunnskapen til John Deere Group, for eksempel sentralisert HR, regnskap, kasserer, risikostyring, eierstyring, informasjonsteknologi og sikkerhetsfunksjoner. Henvisninger til John Deere og medlemmer av John Deere Group i seksjon 3 av denne erklæringen henviser generelt til tilfeller der medlemmer av John Deere Group fungerer som felleskontrollere, sammen med John Deere.

c) Vi avslører personopplysninger om nødvendig for å fullføre en transaksjon du har bedt om eller autorisert, eller tilby deg et produkt eller en tjeneste.

For eksempel å levere betalingsdata til banker og andre finansinstitusjoner for å behandle en betaling. Vi vil også dele data når du ber oss om å gjøre det. Du kan også be om ytterligere informasjon om et produkt eller en tjeneste, eller be om et tilbud på nettjenestene, som vi sender til en autorisert John Deere-forhandler i ditt område for oppfølging for å tilfredsstille din forespørsel. Som det er uthevet i seksjon 12, kan du også dele anmeldelser og tilbakemeldinger på forum og andre offentlige områder.

d) Vi deler eller utleverer personopplysninger til autoriserte forhandlere, leverandører, distributører, selgere og forretningspartnere av John Deere, i forbindelse med formålet som er oppført i seksjon 3.

For eksempel har en autorisert forhandler av John Deere kontakt mellom deg og oss angående administrasjonen av forholdet ditt til John Deere, inkludert assistanse med anskaffelse av tilbud, kjøp av utstyr eller tjenester, bestilling av deler, administrering av produkter og tjenester (inkludert abonnement), finansiering og garantiservice.

e) Hvis du er en ansatt eller representant for en kunde eller forhandler, deler eller utleverer vi data til en slik kunde eller forhandler.

f) Vi deler personopplysninger med tredjeparts tjenesteleverandører (ofte referert til som 'databehandlere') for å oppfylle formålene på våre vegne.

For eksempel teknologibedrifter, herunder selskaper som tilbyr programvare- og databehandlingstjenester (f.eks. datahåndterings- og lagringstjenester, hostingfirmaer, software-as-a-service, web-hosting og e-posttjenester); teknologiselskaper som leverer maskinvare og utstyr (f.eks. produsenter og distributører av datamaskiner); støttetjenester som selskaper som tilbyr forretningsstøttetjenester (for eksempel postleverandører, utskriftstjenester, kontorrengjøring og selskaper som installerer, vedlikeholder og overvåker alarmsystemer); selskaper som yter finansadministrasjon; selskaper som tilbyr avfallstjenester (f.eks. makuleringsleverandør); og analyseleverandører. Disse selskapene kan i noen tilfeller samle inn data direkte fra deg på våre vegne.

g) Vi deler eller utleverer også personopplysninger med andre selskaper for å utføre spesialiserte eller profesjonelle funksjoner for oss (ofte referert til som ‘datakontrollører’).

For eksempel finansinstitusjoner som betalingsbehandlere og banker som er involvert i å behandle betalinger eller gi oss finansiering; finansinstitusjoner som forsikringsmeglere og forsikringsselskaper som hjelper oss med å håndtere risikoen vår; støttetjenester som bedriftsstøttebedrifter og bedrifter som tilbyr opplæringskurs; rederier som leverer produktene våre; telekommunikasjonsselskaper som tilbyr fastlinjetjenester og mobiltelekommunikasjonstjenester; teknologiselskaper som tilbyr teknologi og maskinvare, for eksempel telekommunikasjonsutstyr; helsevesenutstyrs- og -tjenesteselskaper som helsepersonell som tilbyr medisinske tjenester; og andre parter (for eksempel juridiske og regulerende myndigheter, regnskapsførere, revisorer, advokater og andre profesjonelle rådgivere) for å støtte revisjon, overholdelses- og virksomhetsstyringsfunksjoner og/eller samsvar med loven.

h) Nettjenestene omfatter plugins eller tredjepartsinnhold, for eksempel Facebook ("like"-knappen), Twitter ("Del til Twitter"-knappen), Linkedin eller Google. Plugins eller innhold kan samle inn IP-adressen din; side(r) besøkt på nettjenestene; og kan bruke sine egne informasjonskapsler og lignende teknologier. Hvis du er logget på et nettsted for sosiale medier mens du besøker nettjenestene, kan plugin-modulene for sosiale medier tillate nettstedet for sosiale medier å motta informasjon om at du besøkte nettjenestene og koble den til kontoen din på sosiale medier.

Nettjenestene bruker eksempelvis Google Maps. Ved å bruke Google Maps er du bundet av Google Maps/Google Earth Additional Terms of Service (inkludert Googles personvernerklæring).

i) Vi deler eller utleverer også personopplysninger for juridiske, samsvars-, administrasjons- eller søksmålsformål.

For eksempel:

 • Vi deler eller utleverer personopplysninger til kjøpere, deres advokater eller profesjonelle rådgivere, domstoler, rettsaker, motstridende eller nærstående parter i prosessen og deres profesjonelle rådgivere, der det er nødvendig for å påvirke salg eller overføring av hele eller deler av John Deere sin virksomhet eller eiendeler (inkludert omorganisering, fusjon, salg, joint venture, oppløsning, avvikling eller konkurs).
 • Vi deler eller utleverer personopplysninger for å beskytte og håndheve våre rettigheter, beskytte vår eiendom, beskytte andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet og for medlemmer av John Deere Group, beskytte mot svindel eller andre ulovlige handlinger, for forebygging, etterforskning, registrering eller rettsforfølgelse av straffbare handlinger, eller etter behov for å støtte eksterne revisjons-, samsvars- og eierstyringsfunksjoner.
 • Vi vil også dele eller utlevere personopplysninger der det kreves av loven (inkludert lover utenfor landet du er bosatt i), for eksempel som svar på stevning, etterlysningsretter, rettskjennelser og annen juridisk prosess, inkludert lovhåndhevelsesbyråer, domstoler og rettsaker i USA og andre land der medlemmer av John Deere Group opererer.

Vær oppmerksom på at vi også kan dele og avsløre informasjon og data om deg som ikke er personopplysninger. Vi kan eksempelvis publisere rapporter som inneholder aggregerte og statistiske data om våre kunder og utstyr.

5. Informasjonskapsler og lignende innsamlingsteknologier

Når du besøker nettjenestene eller åpner eller klikker på en kommunikasjon, for eksempel en e-post fra John Deere, samler John Deere (eller tredjeparter) informasjon og data på automatiserte måter, ved hjelp av teknologier som server- eller brukslogger, nettleser- eller http-informasjonskapsler, lokalt delte objekter, lokal lagring, websignallys-/pikselkoder, innebygde skripter, ETags, server-til-server-tilkoblinger og andre lignende innsamlingsteknologier.

Det følgende er et sammendrag. For mer informasjon om hvordan John Deere (eller tredjeparter) bruker informasjonskapsler og lignende teknologier på John Deere sine nettsteder og nettjenester, eller informasjon om hvordan du administrerer slik teknologi, kan du besøke vår informasjonskapselerklæring.

Disse teknologiene brukes generelt for å muliggjøre riktig drift av nettjenestene, huske dine preferanser eller valg, hjelpe til med forbedring av nettjenestene, måle svar på kommunikasjonen vår, forbedre kommunikasjonen vår eller kampanjer, gi en tilpasset eller personlig opplevelse av nettjenestene, registrere og forhindre visse typer svindel, og å levere relevante annonser. I noen tilfeller knytter vi informasjon vi samler inn ved hjelp av informasjonskapsler og lignende innsamlingsteknologier, med andre personopplysninger som er samlet inn om deg, som beskrevet i seksjon 3 i denne erklæringen.

Vi har relasjoner med tredjeparter for å utføre sporings- og rapporteringsfunksjoner for vår nettbehandling. Vi har også relasjoner med tredjeparter for å hjelpe oss med å levere personlig innhold og relevante annonser på nettjenestene eller på tredjeparts nettsteder og tjenester du kan besøke. Disse tredjepartene kan bruke informasjonskapsler og andre lignende innsamlingsteknologier for å samle inn informasjon om din bruk av nettjenestene og aktivitetene dine på tredjeparts nettsteder og tjenester, slik at de kan vise målrettede annonser for deg.

6. Fortell en venn-funksjoner

John Deere tilbyr "fortell en venn"-funksjonalitet på dets nettsteder. Hvis du velger å bruke denne funksjonen, vil vi automatisk sende vennen din en engangs-e-post med informasjonen du spesifiserte og invitere ham eller henne til å besøke nettstedet. John Deere bruker denne informasjonen med det ene formål å sende denne engangs-e-posten og beholder ikke informasjonen.

7. Rettigheter til registrerbar enkeltperson

I henhold til lokal lov kan du utøve visse rettigheter angående personopplysninger gratis: (a) Tilgang: Du har rett til å motta bekreftelse fra oss hvis personopplysninger behandles, formålet med behandlingen, kategoriene av data, informasjon om mottakere av dataene og de land utenfor EU der de befinner seg, sikkerhetsforanstaltninger som er på plass for overføring av data til land utenfor EU, lagringsperiode for data eller kriterier for å bestemme det, ytterligere informasjon om dine rettigheter, våre behandlingsaktiviteter og dataleverandører, og de vesentlige og planlagte konsekvensene av behandlingen; (b) Retting: Du har rett til å be om retting av unøyaktige personopplysninger og å få fullført ufullstendige data; (c) Overførbarhet: Du kan motta personopplysninger om deg som du har gitt oss, i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format og har rett til å overføre dem til andre datakontrollører uten hindring. Denne retten eksisterer bare hvis behandlingen er basert på ditt samtykke eller en kontrakt og behandlingen utføres på automatiserte måter; (d) Begrensning: Du kan be om å begrense behandlingen av personopplysninger om deg hvis (i) du bestrider nøyaktigheten av den – i en periode trenger vi å bekrefte forespørselen din; (ii) behandlingen er ulovlig og du motarbeider slettingen av den og ber i stedet om begrensning; (iii) vi trenger den ikke lengre, men du forteller oss at du trenger den for å etablere, utøve eller forsvare et juridisk krav; eller (iv) du motsetter deg behandlingen basert på offentlig eller legitim interesse – i en periode må vi bekrefte forespørselen din; og (e) Sletting: Du kan be om å slette personopplysninger om deg hvis de ikke lenger er nødvendig for formålet som vi har samlet dem inn for, du har trukket tilbake ditt samtykke og ikke noe annet juridisk grunnlag for behandlingen eksisterer, du protesterte og ingen tvingende legitime grunner for behandlingen eksisterer, behandlingen er ulovlig, eller sletting er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse.


Innvending: Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysninger om deg av tvingende og legitime grunner knyttet til din spesielle situasjon, bortsett fra i tilfeller der lovbestemmelser uttrykkelig foreskriver denne behandlingen. Du har også rett til å protestere hvis data om deg blir behandlet for direkte markedsføringsformål.


Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene eller er bekymret for hvordan personopplysninger behandles, kan du bruke vår rettighetsportal for registrerbare enkeltpersoner som er tilgjengelig [her]. Vær også oppmerksom på at du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Spesielt tilsynsmyndigheten i medlemslandet der du bor, arbeidsstedet ditt eller stedet der problemet som er gjenstand for klagen, skjedde.

Hvis du har spørsmål om rollene og ansvaret til de forskjellige medlemmene i John Deere Group, inkludert hvor de fungerer som felles kontrollører, kan du kontakte databeskyttelsesoffiseren (“DPO”). Ta også kontakt med DPO hvis du vil lære mer om ordningen mellom medlemmer av John Deere Group som fungerer som felles kontrollører med John Deere. I tilfelle felles kontrollører, kan du utøve dine rettigheter i forhold til og mot hver av dem.

Kontaktinformasjon til vår DPO er tilgjengelig i seksjon 15 i denne erklæringen.

8. Samtykkeadministrasjon

Hvis vi har bedt deg om å gi ditt samtykke til å bruke personopplysninger til et bestemt formål, kan du nekte å gi samtykke og trekke tilbake samtykket ditt når som helst, inkludert ved å kontakte oss ved hjelp av metodene beskrevet i seksjon 7 eller 15. Lovligheten av all behandling av personopplysninger som skjedde før tilbaketrekningen av ditt samtykke, blir ikke påvirket.

9. Overføring av personopplysninger til andre land

På grunn av den globale arten av vår virksomhet, kan noen av mottakerne nevnt i seksjon 4 være lokalisert i land utenfor Det europeisk-økonomiske samarbeidsområdet (EØS), som ikke gir et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. Internasjonale overføringer vil gjennomføres til land der medlemmer av John Deere Group har kontorer, inkludert India og De forente stater.

Noen land ikke-EØS-land anerkjennes av EU-kommisjonen som å tilby et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse i henhold til EØS-standarder (en liste over slike land er tilgjengelig her: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm . For overføringer fra EØS til land som ikke anses som tilstrekkelig av EU-kommisjonen, vil vi iverksette tilstrekkelige tiltak, for eksempel bindende selskapsregler, standard avtaleklausuler vedtatt av EU-kommisjonen for å beskytte personopplysninger, annen/andre gyldig(e) overføringsmekanisme(r), eller i unntakstilstander på grunnlag av tillatte lovpålagte unntak. Overføring til tredjeparter i slike land vil finne sted ved hjelp av en akseptabel data overførings mekanisme, som bindende hoved regler, standard kontraktsmessige klausuler vedtatt av EU-kommisjonen for å beskytte persondata, sertifiseringer, godkjente regler for oppførsel, annen gyldig overførings mekanisme, eller i eksepsjonelle forhold, på grunnlag av tillatte lovbestemte unntak. Ta kontakt med vår DPO ved å bruke informasjonen i seksjon 15 i denne erklæringen hvis du vil motta en kopi av mekanismen.

10. Datalagring

Data vil bli lagret i den perioden vi anser som nødvendig for å fullføre formålene som er angitt i denne erklæringen eller som kreves av gjeldende lov. Kriteriene for å bestemme lagringsperioden inkluderer:

 • Vi har et kontinuerlig forhold til deg;
 • Personopplysninger kreves for formålet/formålene oppført i seksjon 3; eller
 • Gjeldende lover og regler krever at vi oppbevarer personopplysninger.

Det kan også kreves at vi oppbevarer personopplysninger i lengre tid, for eksempel i tilfelle søksmål, eller hvis vi mottar stevning, søksordre, rettskjennelse eller annen juridisk prosess som krever at vi oppbevarer personopplysningene. Data oppbevares i henhold til vår tidsplan for oppbevaring og med gjeldende lovbestemmelser. Med forbehold om vår tidsplan for oppbevaring og med gjeldende juridiske krav, vil vi slette og/eller anonymisere personopplysninger som ikke lenger er nødvendige. For mer informasjon kontakt oss via kontaktinformasjonen nedenfor.

11. Tredjeparters personvernerklæringer

Denne personvernerklæringen adresserer bare behandling av personopplysninger av John Deere og medlemmer av John Deere Group. Andre nettsteder som kan være tilgjengelige via dette nettstedet, eller hvems funksjoner eller funksjonalitet er innlemmet i nettjenestene, har sin egen personvernerklæring og praksis. Våre uavhengige forhandlere, leverandører og forretningspartnere har også deres egen personvernerklæring og praksis. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med personvernerklæringene fra alle tredjeparter før du gir dem informasjon eller drar fordel av et tilbud eller kampanje.

12. Forum, produktanmeldelser og andre offentlige områder

Nettstedet vårt inneholder forum og andre områder der du kan publisere produktanmeldelser, kommunisere med andre og sende inn medieinnhold. Før du legger ut poster på disse områdene, må du lese gjeldende "Vilkår for bruk" nøye. All informasjon du legger ut vil være tilgjengelig for alle som har tilgang til Internett, og all personlig informasjon du inkluderer i posten din kan bli lest, samlet inn og brukt av andre. Hvis du for eksempel legger ut e-postadressen din sammen med en produktanmeldelse, kan du motta uønskede meldinger fra tredjeparter. Utvis varsomhet når du legger ut noen personopplysninger.

13. Jobbsøkere

Hvis du har søkt om ansettelse hos John Deere, vil personopplysningene som sendes sammen med jobbsøknaden din, vanligvis brukes til rekruttering og andre interne menneskelige ressursformål. For mer informasjon, se Global rekrutteringserklæring tilgjengelig "Lands- eller produktspesifikk informasjon"-menyen.

14. Endringer av denne erklæringen

Vi kan fra tid til annen oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile ny eller annen personvernpraksis. Vi legger ut et varsel på hjemmesiden vår når vi utfører vesentlige endringer av denne personvernerklæringen.

15. Slik kontakter du oss

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernpraksis eller denne personvernerklæringen. Du kan nå oss på nettet på R2PrivacyManager2@JohnDeere.com. Du kan nå oss via e-post til:

John Deere GmbH & Co KG
Data Protection Officer
John Deere Str. 70
68163 Mannheim
Germany

Datakontrollører omfatter:

NAVN

KONTAKTINFORMASJON

ANSVAR

John Deere Gmbh & CO KG

John-Deere-Str. 70,68163 Tyskland , Germany  68163, Tyskland

 • Hovedkvarter i Europa
 • Landbruks- og torvprodukter og -tjenester;
 • EMEA salg og markedsføring
 • Nettjenester; datatjenester og abonnementer

John Deere Forestry Oy

Lokomonkatu 21, Tampere,Tampere, Finland  33900, Finland

 • Skogsprodukter og -tjenester
 • Salg og markedsføring

John Deere Bank S.A.,inkludert avdelingskontorene og representantkontorene i Tyskland, Sveits, Storbritannia og Spania.

43 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg

Økonomiprodukter og -tjenester

John Deere Acceptances S.r.l.

Via Guiseppe di Vittorio 1, Wignate (Milano) 20060, Italia

Økonomiprodukter og -tjenester

John Deere Solutions Réseau S.A.S.

23 Rue du Paradis, 45140 Ormes, Frankrike

Finanstjenester

John Deere Forestry, Ltd. (UK)

Carlisle Airport Industrial Estate Carlisle, Cumbria CA6 4NW Storbritannia

Salg og markedsføring

John Deere Ltd. (UK)

Harby Road Langar, Nott’s. NG13 9HT Storbritannia

Salg og markedsføring

John Deere Iberica, S.A. (Spain)

Bulevar John Deere, 2 CP: 28984, Parla (Madrid)

Salg og markedsføring

John Deere Polska Sp. Z.o.o. (Poland)

Ul. Poznanska 1b 62 – 080 Tarnowo Podgorne

Salg og markedsføring

John Deere Forestry AS (Norway)

Industriveien 27 N-2212 Kongsvinger

Salg og markedsføring

John Deere Nederland B.V. (Netherlands)

Expeditiestraat 12 5961PX Horst

Salg og markedsføring

John Deere Italiana S.r.L. (Italy)

Via G. di Vittorio, 1 I-20060 Vignate (Milano)

Salg og markedsføring

John Deere Forestry Ltd. (Ireland)

Ballyknocken, Glenealy Co. Wicklow

Salg og markedsføring

John Deere France S.A.S. (France)

Rue du Paradis, Ormes F – 45140 St. Jean de la Ruelle

Salg og markedsføring

Deere Group bindende forretningsregler

Deere Group bindende forretningsregler

Lands- eller produktspesifikk informasjon

Form for forespørsel om rettigheter til data

Form for forespørsel om rettigheter til data

Skjema for klage på personopplysninger

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere  & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA
PrivacyManager@JohnDeere.com 

      
Privacy Officer
John Deere Financial Limited
166-170 Magnesium Drive
CRESTMEAD QLD 4132

or

PO Box 1544
BROWNS PLAINS BC QLD 4118
Ph: 1-800-857-057
Fax:(07) 3802 3142
Email:23JDFinancial@JohnDeere.com
 
John Deere Limited - Head Office
166-170 Magnesium Drive
Deere  & Company
Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

Australia:
Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
New Zealand:
Free call: 0800 303 100

ASIA: 

Privacy Manager
Office of Corporate Compliance
Deere & Company
One John Deere Place 
Moline, Illinois 61265-8098

PrivacyManager@JohnDeere.com

NORTH AMERICA:
Canada For John Deere Canada ULC
and all affiliates other than John Deere Financial:
Chief Privacy Officer
John Deere Canada ULC
P.O. Box 1000
Grimsby, Ontario, L3M 4H5
Phone:1-905-945-9281
Fax: 1-905-945-7311

For John Deere Financial:
Chief Privacy Officer
John Deere Financial
3430 Superior Court
Oakville, Ontario L6L 0C4
Phone: 1-800-321-3766
Fax: 1-888-446-1890

México/Centroamérica
Privacy Manager - Mexico
Alejandro Ortega
Blvd. Díaz Ordaz número 500
Colonia La Leona, Código Postal 66210
San Pedro Garza García, Nuevo León MEXICO

USA/Canada
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

LATIN AMERICA & CARIBBEAN:
Industrias John Deere Argentina SA,
E-Marketing Department,
John Orsetti 481, (S2152CFA)
Grenadier Baigorria,
Province of Santa Fe – Argentina

EUROPE:

John Deere GmbH & Co. KG
Region 2 Sales & Marketing Center
Datenschutzbeauftragter
John-Deere-Straße 70
68163 Mannheim, Germany

Telephone: +49 621 829 - 01
Fax: +49 621 829-45-8300


E-Mail: R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

 

John Deere Bank S.A.,
43, avenue John F. Kennedy L-1855
Luxembourg

Telephone: + 352 2629901
Fax: +352 262990-200

Email: JDFComplianceEU@JohnDeere.com


AFRICA:
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

South Africa
Deere & Company European Office
Data Protection Officer
John-Deere-Strasse 70
68163 Mannheim, GERMANY
Phone: (0621)829-01
Fax: (0621) 829-45-8300
R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

MIDDLE EAST – Near & Middle East:
Deere & Company European Office
Data Protection Officer
John-Deere-Strasse 70
68163 Mannheim, Germany
Telephone: (0621) 829 - 01
Fax: (0621) 829-45-8300

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

AUSTRALIA & NEW ZEALAND:

Privacy Officer
John Deere Financial Limited
166-170 Magnesium Drive
CRESTMEAD QLD 4132
or
PO Box 1544
BROWNS PLAINS BC QLD 4118
Ph: 1-800-857-057
Fax:(07) 3802 3142
Email: 23JDFinancial@JohnDeere.com  

John Deere Limited - Head Office
166-170 Magnesium Drive
Deere & Company
Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

Australia:
Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
New Zealand:
Free call: 0800 303 100

Last Updated May 20, 2018