• (Andre Land)
 • |
 • Forhandler
/ / TimberOffice

TimberOffice

Funktioner & Egenskaper

 • Produktionsuppföljning och analys
 • GPS/GIS - elektroniska kartor
 • Maskinuppföljning
 • Kostnadsuppföljning

  TimberOffice

  Programvara för både skogsmaskiner och kontor

  Optimera din produktion och följ upp kostnader. TimberOffice är en integrerad programvarusvit som tagits fram speciellt för skogsentreprenörers och skogsbolags behov. Paketet innehåller branschens mest utvecklade programvaror för all informationsbehandling i samband med avverkning och företagande. TimberOffice gör det möjligt att dra nytta av den information som skogsmaskinerna ger, vilket ger bra underlag för snabba beslut. Något som påverkar företagets möjligheter uppföljning av både kostnader och intäkter.

  De olika delarna i programvarupaketet kan köpas antingen som paket ellerseparat, var för sig. 

  Programmen fungerar i Windowsmiljö i både maskinen och hemma på kontoret.

   

  TimberOffice innehåller följande programvaror:

  TimberCenter för E-mail och informationshantering. Maskin och produktionsdata kan ses, bearbetas, kombineras, sparas eller skrivas ut, allt efter behov.

  TimberNavi är ett Geografiskt Informations System (CIS) som använder sig av GPS. Med TimberNavi kan föraren se sin position på en karta på skärmen, tillsammans med annan kartinformation som terräng, traktgränser och mycket mera i realtid.

  TimberLinkOffice
  är en programvara som hjälper förare, tekniker och servicemontörer hålla maskinen i bästa möjliga trim, för högsta produktivitet, högsta TU och till lägsta dagliga kostnaderna. Produktion, förbrukingar och maskinens skick kan analyseras både i maskindatorn, eller hemma på kontoret.

  TimberCalc innehållelr tre olika programdelar; maskinkostnad, uppföljning och prognoser. Det hjälper företagaren analysera företagets verksamnet och resultat, kalkylera kostnader, investeringar, göra budget följa upp produktivitet och planera ekonomin.

  SilviATM är ett program för att hantera, eller skapa, prislistor, distributionslistor, apteringsinstruktioner, färgmärkning mm. Produktionsrapporter genereras, där man kan analysera alla data mycket detaljerat.

  Kalkylera maskinkostnader på internet

  En något förenklad version av maskinkostnadskalkyl finns på internet, på TimberOffic sajten -  www.timberoffice.com. Genom att lägga in grunddata kalkylerar programmet maskinkostnaden. Det är också möjligt att göra jämförelser, exempelvis om du står i begrepp att köpa en ny maskin kan du enkelt jämföra olika offerter, hur de olika alternativen påverkar kostnad, intäkt och företagets vinst.

  Du kan kalkylera kostnaden för skördare, skotare eller för en hel maskingrupp. De variabler som ligger  i programmet är:

  • Inköpspris (€)
  • Beräknad livstid i arbetstimmar
  • Försäljningspris / inbytespris begagnad  i  % av inköpspriset.
  • Räntekostnad, lång (%)
  • Bränsleförbrukning (l/h)
  • Bränslepris (€/l)
  • Förarlön (€/h)
  • Skatt (%)
  • Övriga kostnader (€/h)
  • Antal arbetstimmar per år
  • Total tillgänglighet (%)
  • Effektiva arbetstimmar per år
  • Produktivitet (m³/h)
  • Betalning per m³ (€/m³)

  Det resultat du ser är:

  • Total kostnad per timme
  • Total kostnad per m³
  • Vinst eller förlust per m³
  • Årsvinst eller förlust
  • Skrotvärde     

  Kanskje du er interessert i...