• (Andre Land)
  • |
  • Forhandler
/ / / Säkerhet

Säkerhet

John Deere tar säkerheten på allra största allvar … av hänsyn till våra anställda, våra återförsäljare och kunder, samt människor i deras närhet. John Deere för branschen framåt med framsteg inom produktsäkerhet och utbildning. Vi sätter standarden för säkerhet på arbetsplatsen och stödjer även de anställdas hälsa och välbefinnande utanför arbetsplatsen. Säkerhet är allas ansvar. Vi gör det bara lättare för alla att bidra med sin del.

Fokus på produktsäkerhet

Uppmärksamhet på detaljer. Det utgör grunden för produktsäkerhet. I varje fabrik ägnar sig produktsäkerhetskommittéer och -tekniker åt förbättring och utveckling av produkter. Riskhantering är emellertid ett lagarbete. Om du arbetar med utrustning eller befinner dig i närheten av den är du en del av det laget.

Ta reda på mer om hur John Deere — med din hjälp — fokuserar på produktsäkerhet.

Fokus på säkerhet för anställda

John Deere engagerar sig i en säker arbetsplats. Engagemanget har resulterat i att John Deere ofta betraktas som ledande inom det här området. Vårt engagemang sträcker sig dock längre än till själva arbetsplatsen.

Läs mer om säkerhet på arbetsplatsen.

Om John Deere

Sedan John Deere grundades år 1837 har det skett många förändringar av verksamheten, produkterna och tjänsterna. Med förändring följer alltid möjligheter. Hos Deere har vi alltid varit beredda och villiga att dra nytta av dem. Den springande punkten är dock att John Deere fortfarande engagerar sig starkt i dem som har sina rötter i jorden – jordbrukare och skogsbrukare, jordägare, byggare. Deere har dessutom aldrig växt ifrån eller glömt grundarnas ursprungliga kärnvärderingar: integritet, kvalitet, engagemang och innovation.

Ta reda på mer om John Deere.