• (Andre Land)
  • |
  • Forhandler
/ / Om oss

Om oss

Om ossSedan John Deere grundades år 1837 har det skett många förändringar av verksamheten, produkterna och tjänsterna. Med förändring följer alltid möjligheter. Hos Deere har vi alltid varit beredda och villiga att dra nytta av dem. Den springande punkten är dock att John Deere fortfarande engagerar sig starkt i dem som har sina rötter i jorden – jordbrukare och skogsbrukare, jordägare, byggare. Deere har dessutom aldrig växt ifrån eller glömt grundarnas ursprungliga kärnvärderingar: integritet, kvalitet, engagemang och innovation. Värderingarna ligger till grund för hur vi arbetar, den kvalitet vi erbjuder och den enastående behandling du får som kund, investerare, anställd.

Våra kärnvärderingar

Det kan vara en underdrift att säga att vi varje dag arbetar för att upprätthålla våra grundares kärnvärderingar. Det beror på att integritet, kvalitet, engagemang och innovation inte är ideal som vi arbetar för att uppnå. Vi lever och andas dem. De här värderingarna är själva kärnan i hur vi arbetar och omfattar varje produkt, tjänst och möjlighet vi erbjuder dig.

Ta reda på mer om våra kärnvärderingar.

Vårt ledarskap

Ett företags kvalitet visar sig genom ledarskapets kvalitet. Under nästan 175 år har John Deere dragit nytta av starka, beslutsamma ledare vid rodret, engagerade i kärnprinciperna för integritet: kvalitet, engagemang och innovation.

Ta reda på mer om företagets nuvarande ledarskapsgrupp.

Vår strategi för framgång

För dem som brukar och skördar det som jorden ger. För dem som omvandlar och berikar jorden. För dem som bygger på jorden. John Deere engagerar sig i din framgång. Engagemanget sträcker sig globalt med fokus på sex nyckelområden – USA och Kanada, Europa, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. I de här områdena kommer minst 75 procent av världens framtida tillväxt att äga rum. På grund av vårt förflutna, vår passion samt vår föresats att hjälpa dig bli mer lönsam och produktiv har John Deere en unik möjlighet att vara den utrustningsleverantör som man helst väljer.

John Deere – strategi för framgång.

Vår historik

Idag är Deere & Company ett av världens mest beundrade företag. År 1837 hade John Deere, smed och uppfinnare, dock inte mycket mer än en smedja, en kasserad stålsåg och en idé som skulle hjälpa jordbrukare att för alltid förändra jordbrukets betingelser.

Läs mer om John Deere historiken