Manure Sensing Calculator Hero Image

Manure Sensing kalkulator

Total mengde gjødsel i mineralgjødselekvivalent, verdier fra nedenfor
Result

Gjødselstype
Gjødselens tørrstoffinnhold   #
Gjeldende priser på mineralgjødsel

For å fastslå potensielle besparelser i mineralgjødsel, skriv inn gjeldende mineralgjødselpriser:

Nitrogen (N)
kr/kg
Fosfor (P2O5)
kr/kg
Kalium (K2O)
kr/kg
Total mengde gjødsel benyttet per år
m3

Jeg er en

Nøyaktig N-applikasjon i henhold til målrate

Original Image Volum anvendt (m3/ha) N anvendt (kg/ha)
Modified Image

Begge verdier (nitrogen anvendt i kg/ha og volum anvendt i m3/ha) måles samtidig ved samme passering over feltet. Mmålraten for nitrogen ble satt til 40 kg/ha (høyre side). For å oppnå dette med den inhomogene gjødselen måtte det anvendte volumet justeres betydelig for å oppnå konstant N-applikasjon (venstre side).

HarvestLab 3000Presisjonslandbruk

  • Nær-infrarød (NIR) spektroskopi for å analysere forskjellige bestanddeler innen høstede avlinger, silofôr eller husdyrgjødsel/slam (én sensor, tre bruksområder)
  • Gir automatisert justering av kuttelengde basert på tørrstoffinnholdet.
  • Analyse av bestanddeler, ikke bare under fylling, men også under gjødsling med husdyrgjødsel eller slam
  • Brukes som laboratorieenhet på et lagringsanlegg eller på kontoret, noe som gir nøyaktig fôrrasjonering og husdyrhelse.