holografisk illustrasjon av veiskrape med arbeidsvarsler

En smartere måte å drive forretning på

En illustrasjon av at Jorden hviler i håndflaten på en hånd

Bærekraftrapporten for 2022

Bærekraftrapporten for 2022 viser forpliktelsen John Deere har til å skape bærekraftige resultater for kunder, ansatte, forhandlere, leverandører, aksjonærer og lokalsamfunn over hele verden. Rapporten opplyser også om framgangen mot å nå bærekraftsmålene våre for 2023, går nærmere inn på ambisjonene våre om fremskritt og utforsker miljø, sosial- og styringsprioriteringer.

Den gode kraften

John Deeres samfunnsåndsstrategi styres av en ny driftsmodell og utvidet fokus på et høyere formål , og styrkes ytterligere med modige forpliktelser. Og våre ansatte – kjernen i vår virksomheten vår – gir til Den gode kraften med mål om å ha en innvirkning på lokalsamfunnene deres samt over hele verden.

Les om borgernes makt på vårt amerikanske nettsted>

Miljø

Hos John Deere er det vår jakt på nye teknologier som holder løftet om å redusere miljøbelastningen samtidig som kundenes effektivitet og produktivitet økes.

Design for miljøet >

Sosialt

Mangfoldige team gir bedre idéer og tar bedre beslutninger, noe som hjelper oss til å skape mer innovative produkter og levere når det gjelder vårt nye høyere formål.

Innovasjonskultur >

blomsteranimasjon

Styring

Integritet, kvalitet, engasjement og innovasjon er kjerneverdiene for hvordan våre ansatte, interessenter og leverandører gjør forretninger.

Bedriftsstyring >

Bedriftens retningslinjer >