Vår ledelse

John Deeres ledelse står foran selskapets hovedkontor med en traktor i bakgrunnen

Dedikert til Deere & Companys høyere formål

Skape velstand slik at mennesket blomstrer, og bidra til en høyere livskvalitet verden over.

Et selskaps kvalitet uttrykkes gjennom ledelsens kvalitet. I over 180 år har John Deere dratt nytte av sterke, beslutningsdyktige ledere, dedikerte til kjerneverdiene integritet, kvalitet, engasjement og innovasjon.

Selskapets ledere


Sam Allen

Samuel R. Allen — Styreleder og administrerende direktør

Les mer på Samuels biografiside.Les mer om andre ledere.