Lederteamet vårt

I mer enn 180 år har John Deere dratt nytte av sterke, besluttsomme ledere som er dedikerte til selskapets kjerneverdier.

Våre kjerneverdier – integritet, kvalitet, engasjement og innovasjon – gir et varig fundament for vår suksess. Lederteamet vårt sørger for at disse verdiene forblir viktige og relevante, og hjelper oss med å veilede våre ansatte i måten de gjør jobben sin på, og måten vi behandler kundene våre og hverandre på.

Ryan D. Campbell

Senior visepredisent og finansdirektør


Jahmy J. Hindman

Utviklingsdirektør


Marc A. Howze

Konsernsjef, livssyklusløsninger og administrasjonssjef


Mary K. W. Jones

Seniorvisepresident, juridisk rådgiver og verdensomspennende offentlige anliggender


Rajesh Kalathur

President, John Deere Finans- og informasjonsdirektør


Cory J. Reed

President, Ag & Turf Division: Large & Precision Ag, og Amerika og Australia


John H. Stone

President, Construction & Forestry Division and Power Systems


Mark von Pentz

President, Ag & Turf Division: Small Ag & Turf, og Europa, CIS, Asia og Afrika


Deere & Company sitt styre vist i selskapets hovedkontor i Moline i Illinois. Fra venstre: Alan C. Heuberger, Michael O. Johanns, Sherry M. Smith, Charles O. Holliday, Dmitri L. Stockton, Dipak C. Jain, Sheila G. Talton, John C. May, Gregory R. Page, Samuel R. Allen (pensjonert april 2020) og Clayton M. Jones. (Ikke på bildet: Tamra A. Erwin)

Styre

John C. May

Styreleder og administrerende direktør, Deere & Company


Tamra A. Erwin

Konserndirektør og konsernsjef, Verizon Business Group


Alan C. Heuberger

Seniorleder, BMGI


Charles O. (Chad) Holliday, Jr.

Styreleder, Royal Dutch Shell plc.


Dipak C. Jain

President (europeisk), China Europe International Business School


Michael O. Johanns

Pensjonert amerikansk senator fra Nebraska og tidligere landbruksminister i USA


Clayton M. Jones

Pensjonert styreleder og administrerende direktør, Rockwell Collins, Inc.


Gregory R. Page

Pensjonert Executive Director, formann og administrerende direktør, Cargill, Inc.


Sherry M. Smith

Tidligere konserndirektør og finansdirektør, Supervalu Inc.


Dmitri L. Stockton

Pensjonert spesialrådgiver for styreleder og pensjonert seniorvisepresident, General Electric Company. Tidligere styreleder, president og administrerende direktør, GE Asset Management


Sheila G. Talton

President og administrerende direktør, Gray Matter Analytics