Tractor Integrated Active Implement GuidancePresisjonslandbruk

  • Kostnadseffektivt alternativ til kjemisk ugrasbekjempelse med høye hastigheter - opptil 16 km/t
  • Lav egenvekt - Minimal jordpakking
  • Fleksibilitet - automatisert sporfølging kan benyttes der det er sådd/plantet uten GPS-basert sporfølging
  • Full automatisering av styring og hastighet for maksimal produktivitet og førerkomfort

Automatisert høyhastighets radrensing

Utvid alleMinimer alle

Automatisert høyhastighets radrensing

Automatisert høyhastighets radrensing

Den traktorintegrerte, aktive redskapsstyringen gjør det mulig å automatisere høyhastighets radrensing i enkelte radkulturer i opptil 16 km/t. Med stadig strengere miljølovgivning, i tillegg til viktigheten av å unngå ugrasresistens, gir dette systemet både store økologiske og økonomiske fordeler. Føreren kan angi en hastighet og nøyaktighetsterskel, deretter styrer systemet automatisk traktorens hastighet for alltid å opprettholde perfekt avstand til plantene under varierende forhold.

Med kombinasjonen AutoTrac og AutoTrac Vision – en kamerabasert styringsløsning - kan systemet også brukes i felt som er sådd / plantet med manuell styring. Redskapen sidereguleres av en spesiell hydraulisk sylinder på trekkstengene. Dette sparer ikke bare kostnaden for dyre sidereguleringsrammer, men gir også mindre jordpakking og mer nøyaktig kontroll av redskapet.