Active Implement GuidancePresisjonslandbruk

  • Traktor og redskap holder samme spor
  • Perfekt innrettede kjørespor og planteavstand
  • Ingen skade på rørgater eller avlinger
  • Perfekt rette senger og fårer

For den ypperste presisjon

Sporfølging / auto-styring er hovedsakelig fokusert om selve traktoren, men når du arbeider med lange og brede redskaper har redskapet også ofte behov for å korrigere for utglidning for at det skal følge traktoren. Automatisk redskapsstyring er også en reell fordel for å unngå skader på utlagte vanningssystemer som rørgater, dryppvanning og lignende.

Systemet arbeider med styrbare redskaper utstyrt med egen sideregulering, sideregulering via trekkstengene, aksel- eller skålstyring. StarFire 6000-mottakere er montert på både traktor og redskap, de har full kommunikasjon, og gir ekstrem presisjon. Systemet bruker enten RTK- eller SF3-signal, og kan følge rette, buede og buede kjørespor. Delt signalfunksjon tillater to StarFire 6000-mottakere å dele korreksjonssignal i arbeidsoperasjoner med dobbel-mottaker, og drar fordeler av høyere signalnivå på begge mottakere.

Plogstyring

Plogstyring

Med iSteer Plough på ploger med variabel arbeidsbreddejustering oppnås helt rette plogfårer. ISteer nå lar deg også pløye i buer og svinger.

Tilgjengelig i utvalgte land