Machine SyncPresisjonslandbruk

  • Trådløs tilkobling av flere maskiner - traktorer, skurtreskere og selvgående finsnitter i eget nettverk. En maskin fungerer som "lederen" som styrer hastighet, retning og posisjon for "følgere".
  • Sikrer presis lossing underveis uten svinn
  • Prioriterer tømming av skurtreskeren og gir forbedret effektivitet ved innhøstingen
  • Reduserer risikoen for kollisjoner mellom maskiner
PLASSHOLDER ALTERNATIV TEKST

Skurtresker til traktor

Gen4 John Deere Machine Sync lar operatører av skurtreskeren forbinde opptil 6 maskiner med deres eget trådløse nettverk. Skurtreskeren fungerer som leder og synkroniserer hastigheten til traktoren og dens retning for presis tømming underveis.

Føreren av skurtreskeren kan skyve traktoren frem og tilbake for å sikre jevn tømming på kornvognen. Individuelle skurtreskere i samme arbeidsgruppe kan også dele deres korntank-nivå og Tømmeskrue-status med traktorene for bedre innhøstingslogistikk og koordinert lossing.

SPFH til traktor

Selvgående finsnitter til traktor

John Deere Machine Sync etablerer en ‘U’-formet sone rundt den selvgående finsnitteren, noe som er ekstra nyttig for direkte innhøstingsoperasjoner hvor en traktor og silovogn må være i nærheten av den selvgående finsnitteren til enhver tid. SPFH kan styre hastigheten til traktorer fra høyre, bakfra eller venstre, for lossing uten svinn. Evnen til å styre to traktorer samtidig muliggjør også bedre overføring fra en silovogn til en annen og gir redusert avlingstap

Traktor til traktor

Traktor til traktor

John Deere Machine Sync er en fremragende løsning ved bruk av slepte høstemaskiner for spesielle avlinger som poteter eller løk. Den ledende traktoren kan koordinere bevegelsene til den tømmende traktoren for sikker lossing. Det er fremfor alt viktig ved operasjoner hvor den vognen som losser må være i nærheten av høstemaskinen. John Deere Machine Sync sikrer en konstant avstand mellom maskinene under hele lossesekvensen, og forhindrer potensielt ødeleggende kollisjoner.