Active Fill ControlPresisjonslandbruk

  • Maksimal førerkomfort
  • Maksimal høsteeffektivitet
  • Selv en uerfaren fører kan utnytte maskinen effektivt
  • Høst inn dag og natt med minimalt spill
PLASSHOLDER ALTERNATIV TEKST

Stressfri innhøsting med finsnitter

Forestill deg hvor mye enklere det ville være hvis tuten på finsnitteren ble styrt automatisk. Som fører kan du slappe av, samtidig som du sikrer optimal fylling og unngår spill av avlingen. Du kan konsentrere deg helt om generell maskinbetjening og generelle innstillinger for å få optimal kapasitet.    

Lossing bakfra

Lossing bakfra

John Deere Active Fill Control anvender et stereokamera for å styre rotasjon og klaffstilling på tuten helt automatisk. Systemet kan aktivt spore tilhengere, og styrer det snittede materialet til beste sted i hengeren, for å utføre en ønsket oppfyllingsstrategi. Det utnytter både snitter- og hengerkapasitet optimalt, slik at føreren kan fokusere på produktivitetsrelaterte oppgaver. Active Fill Control kan også justere posisjonering av tuten automatisk i bakutkast ved f.eks. åpning av et nytt felt.