Infographic af JDLink, som er John Deeres telematikksystem

Vis altSkjul alt

Hva er JDLink?

 • JDLink er John Deere's telematikksystem og en av kjernekomponentene i John Deere ForestSight™.
 • Den gjør det mulig for deg å styre hele maskinparken fra desktop eller et mobilt system.
 • Den gir deg kontinuerlig tilgang til maskintimer og posisjon, drivstofforbruk, tomgangstid, påminnelse om vedlikehold og annet.

Hvordan fungerer JDLink?

 • JDLink benytter førsteklasses om bord-telematisk hardware for å få med utrolig detaljert, sanntids data for hver enkel maskin i maskinparken din, nå også produktivitet, m3/t og drivstofforbruk, l/m3.
 • Du kan bruke maskinytelses og effektivitets nyttiggjørelse til å gjøre forbedringer og stimulere fortjeneste.

Varselfunksjon

 • Varselfunksjonen vil omgående varsle deg om at det er et problem.
 • Din forhandler kan lese og tyde diagnostiske koder, registrere maskinytelsesdata og også oppdatere softwaren, uten å måtte reise til arbeidsstedet.
 • Om nødvendig vil forhandlerens tekniker kunne bringe de riktige delene og verktøy til arbeidsstedet på sin første tur.

Sikkerhet på arbeidsstedet

 • Geogjerde og spesielle stengemetoder forhindrer tyveri og uautorisert bruk.
 • Grenser for når og hvor maskiner kan brukes og øyeblikkelig varsel når disse grenser blir brutt.

Tilgjengelighet

 • JDLink er standard på nesten alt av John Deere's utstyr.
 • Tre års JDLink basisabonnement med alle John Deere skogsmodeller.
 • JDLink Universal Telematics Gateway setter deg i stand til sentralt å administrere hele din maskinpark.