Gjenopprett din maskin til maksimal produksjonspotensiale ved hjelp av en finjusteringsdag

På finjusteringsdagen kontrolleres maskinens tilstand, innstillinger, hydraulisk trykk og ytelse under realistiske arbeidsforhold. Deretter økes eller gjenopprettes maskinens ytelse til et optimalt høyt nivå.

Finjusteringsdagen omfatter ulike alternativ som kunden kan velge mellom. Instruktøren kan konsentrere seg om de tekniske aspektene av maskinen eller på førerens arbeidsmetoder - eller begge deler, helt i samsvar med opplæringsprogrammet man har blitt enige om og satt sammen med kunden.

Justeringsdagen inneholder alltid tre deler:

  • vanlig inspeksjon av maskinen
  • prøvekjøring
  • TimberLink-dataanalyse og maskinrapport.

For videre å trappe opp maskinens ytelse kan du i tillegg velge følgende:

  • oppdatering av TimberMatic-programvare
  • granskning og justering av hydraulikktrykk i aggregatet og hovedmaskinens hydraulikk
  • granskning og justering av hydraulikktrykk i kran, kjøringhydraulikk og annet
  • finjustering av TimberMatic-kontrollsystem
  • granskning og kalibrering av matesystemet
  • opplæring av maskinfører når det gjelder arbeidsmetoder
  • opplæring om TimberMatic-kontrollsystem.

Maskinrapporten og dataanalysen fra TimberLink er hovedpunktene under finjusteringsdagen. TimberLink gir et tydelig bilde av maskinens tilstand og ytelse, samt forandringer som må foretas i fremtiden. Sammen med maskinrapporten er TimberLink et utmerket verktøy for kontinuerlig oppfølgning av maskinens tilstand og ytelse.

Maskinrapporten

Maskinrapporten kan utarbeides i skogen eller på kontoret. Den utarbeides separat for hver fører, selv om rapporten i hovedsak handler om skogsmaskinens tilstand og ytelse. På grunnlag av rapporten gis føreren råd om arbeidsmetoder og om hvordan brennstofforbruket kan reduseres.

I rapporten belyses eventuelle forskjeller fra tidligere resultater, samt andre skogsmaskiners ytelser under tilsvarende forhold. Rapporten forenkler også finjusteringen av maskinen og opprettholdelse av en konsekvent og høy ytelse.