Hvorfor bruke plenluftere?

Den enkle måten for oppgradering av plenen din
Etter å ha luftet plenen bør den ligge i ro i noen dager. Torva har da de optimale forholdene for å hente seg inn igjen etter den tøffe behandlingen.

Den enkle måten for oppgradering av plenen din

Se hagen din vokse: Enten du har en stor eller liten hage, vil våre elektriske og bensindrevne plenluftere gi nytt liv i plenen din. Plenen din bør vokse i minst tre år før den luftes for første gang. Klipp alltid gresset så kort som mulig før du begynner. En gjennomsnittlig høyde på 4 cm er ideelt. Det er også mye lettere dersom jorda tørkes grundig, og dette vil hindre skade på maskinen og holder sporene åpne.

Farvel til mose: Den tar skikkelig vare på og opprettholder en sunn plen. Dette inkluderer regelmessig plenlufting - prosessen med fysisk fjerning av dødt gress og mose slik at næringsstoffene kan finne veien ned i jorda.

HVA ER PLENLUFTING?

Med plenlufting blir torva kuttet litt opp og mose blir fjernet. Jorden kan da ta opp mer oksygen og veksten vil bli akselerert. Det opprinnelige engelske uttrykket ‘verticutting’ er en kombinasjon av ordene ‘vertikal’ og ‘kutting’. Den optimale tiden for å lufte plenen er om våren - mellom midten av april og begynnelsen av mai. Plenen er da best i stand til å hente seg inn igjen. Den skarpe og spiralmonterte tallerkenkniven på John Deere-plenlufter skjærer millimeter dypt inn i torven. Jordområdet er da fritt for dødt gress og uønsket tett plantedekke.

Plenlufteren med oppsamlingspose samler opp materialet.

Ved plenlufting blir det trukket ut gress som ikke har tilstrekkelig med røtter. Nylagte plener egner seg derfor ikke for å luftes; men etter noen måneders vekst har røttene tatt tak. Plenen skal vokse i minst tre år før den luftes første gang.

Etter å ha luftet plenen bør den gjødsles. Avhengig av jordtypen kan det være aktuelt å legge på litt sand. Hvis torven blir for tynn, anbefales en påfølgende reparasjonssåing.

Tett toppdekke, – hva er det og hvordan blir det dannet?

I løpet av året samler det seg igjen rester av gress og andre planterester. Dette gjør jordoverflaten mer tett og forseglet. Regnvann, luft og næringsstoffer klarer ikke lenger å komme til røttene. Plenen ser sykt og rar ut fordi gresset ikke lenger gir en jevn overflate.

KORREKT PLENLUFTING

Regelmessig lufting, klipping og gjødsling vil holde plenen sunn og frisk. Når bakketemperaturen når 8°C, vil gresset begynne å vokse. Dette gir de beste forutsetningene for den første operasjonen med plenlufteren. Avhengig av værforholdene kan plenlufting skje fra april til september i Europa. Høsten er også et optimalt tidspunkt for å lufte plenen, da den din igjen vil få verdifull pleie og all mose som har vokst om sommeren vil bli fjernet.

Følgende trinn bør overholdes:

  • Plenen skal allerede ha blitt klippet en eller to ganger om våren.
  • Klipp plenen før du kjører plenlufteren med lavest mulig høyde –, fire centimeter er ideelt.
  • Jorden skal være tørr. Alle stadier i arbeidet vil da være enklere og enheten vil beskyttes.
Den beste tiden å bli kvitt dødt gress på er sent på våren og på høsten. Våre plenluftere er den uanstrengte måten å gi plenen nytt liv, noe som gjør den tykkere og sunnere.

BESTEM DEN RIKTIGE ARBEIDSDYBDEN:

Juster arbeidsdybden riktig. Dette avhenger av graden av plantedekke og jordkomprimering. Plenenes alder er avgjørende. Plasser enheten på plenen –. Knivene skal bare så vidt berøre bakken. Når motoren går, beveges plenlufteren et lite stykke på plenen - frem og tilbake.

Rett arbeidsdybde skal være slik at knivene bare kutter lett i overflaten.

Plasser nå knivene i startposisjonen slik at arbeidsdybden er innstilt. I denne startposisjonen kan målingen av ønsket dybde stilles inn og justeres tilsvarende.

Skjæredybden på en velstelt plen er ca 3mm og for en ubehandlet plen ca 5mm.

Prinsippet er at det beste er å lufte hver 3. uke på omtrent 3 mm dyp.

Nå kan du starte. Få velstelte plener ved å kjøre plenlufteren i én retning. På vanskeligere områder beveger kjører du først i en retning og deretter over plenen igjen. Forsikre deg om at knivene ikke er i bakken når du endrer retning (håndtaket ned). Arbeid raskt. Hvis du stopper på et sted, stans motoren umiddelbart.

Rak til slutt grundig. Plenen kan nå gjødsles eller påføres et tynt lag sand. Hvis det er tørt, ikke glem å vanne området tilstrekkelig.

Etter å ha luftet plenen bør den ligge i ro i noen dager. Torva har da de optimale forholdene for å hente seg inn igjen etter den tøffe behandlingen.

Viktig:
Under veldig tørre forhold må plenen vannes etter luftingen.

Vær oppmerksom på om høsten:
Rak sammen og fjern løv mens det er tørt. Dette gir kostbar bladhumus som er ideell for jordforbedring og gjødsling.

Hva er plenrester? Om sommeren vil gress og planter ofte akkumuleres mellom gresstråene. Etter en stund, blir overflaten matt og jorda tettes til.

FORSKJELLEN: PLENLUFTING

Med ‘plenlufting’ menes "stikking" for å gi bedre lufttilgang. Til dette brukes en maskin for å lage 5 til 9 cm dype fingerstore hull i plenen som deretter blir fylt med sand. Piggen som hullene genereres med, kan være hul eller fast.

Gjennom denne prosessen brytes torvkomprimering og gassutveksling finner sted og levetiden til aerobe bakterier i jord og gresset forbedres. Etter lufting og reparasjonssåing skal plenen gjødsles. På golfbaner sandes det hele området etter lufting og slådding (slepes).

Lufting utføres vanligvis i begynnelsen av mai eller i midten av august. Dette varierer avhengig av jord- og klimaforhold. Ved bruk av små pigger er det ofte uaktuelt med sanding (for eksempel for å lufte fuktige plener).

John Deere D38R plenlufter

Transkripsjon