HD200 GPSPRESISJONSSPRØYTE

  • Satellittstyrt automatisk styring
  • Berøringsskjermdisplay
  • Individuell dysestyring
  • Kartlegging og dokumentasjon

Strømlinjeformet sprøyting

Spray mer effektivt med satellittbasert sporfølgingsteknologi, og øk produktiviteten og nøyaktigheten samtidig som du reduserer arbeids- og materialkostnader.