620PFSkjærebord

  • 6,10 m skjærebredde
  • Beltelengde: 550 mm, antall reimer 4
  • 1000 mm bordlengde
  • 660 mm  Ø innmatersnegle
  • 2 automatiske stubbhøydesensorer

Allsidig skjærebord for korn

Under vanskelige forhold som skårlagte avlinger, erter eller gressfrø vil 700PF skjærebord med aktiv transport av avlingen inn i mateskruen hindre oppsamling av materiale foran skjærebordet.
Avstanden på 1000 mm mellom knivbjelke og mateskrue reduserer svinnet ytterligere hos rapsfrø, ettersom haspelen kan settes høyere for å minimere større tap.
Omstilling til andre avlinger er enkelt, for man må bare montére sideknivene og heve innmatersneglen, så er du klar til å foreta innhøsting.