I TAKT MED NATUREN

Det å ta vare på en nasjonalpark og sikre truede dyrearter er en meningsfull jobb, men den er også fysisk krevende, for man må stå opp grytidlig og har lange arbeidsdager. Da må du ha en Gator™ som et robust og pålitelig transportmiddel du kan stole på.
I NASJONALPARKEN ER DAGENE LANGE OG AVSTANDENE STORE. EN JOHN DEERE™ GATOR™ ER EN PÅLITELIG ARBEIDSHEST MED FREMRAGENDE KJØREKOMFORT, SELV I KREVENDE TERRENG, OG NÅR TURENE STREKKER SEG LANGT UT PÅ KVELDEN.

DET FINNES IKKE NOE DÅRLIG VÆR

Det er selvsagt ikke sant. Men takket være den lukkede førerhytten hos en John Deere™ Gator™, blir omfattende tilsynsoppgaver eller redningsoperasjoner for foreldreløse eller skadde dyr aldri en kamp mot elementene.
DET Å BESKYTTE DYR ER EN OPPGAVE FOR TØFFE PERSONER SOM KAN JOBBE I ALL SLAGS VÆR – DEN OPPVARMEDE OG VÆRBESTANDIGE FØRERHYTTEN HOLDER DEM TØRRE OG TRYGGE.
JOHN DEERE GATOR-SERIEN

JOHN DEERE GATOR-SERIEN

OPPLEV HELE SERIEN