EN JOBB MED ET FORMÅL

Hvert år blir det færre heltidsgjetere, og på mange små bondegårder sliter man med å finne en etterfølger. Men dette yrket er en viktig bidragsyter til landskapsvern, samt til å bevare naturen og det biologiske mangfoldet.
NÅR GJETEREN MÅ KARRE SEG GJENNOM ULENDT TERRENG UNDER ARBEIDSDAGEN, BLIR KOMFORTEN DESTO VIKTIGERE – SOM GOD LYDDEMPING I FØRERHYTTEN, SLIK AT IKKE ENHVER SAMTALE BLIR EN SKRIKEKONKURRANSE.

ET LIV MED MANGE FORPLIKTELSER

Gjeterens arbeidsdag starter tidlig i en John Deere™ Gator™ og medfører mange holdeplasser og oppgaver underveis. Fra foring av dyrene i låven, til å passe på dyrene i innhegningen og de som er underveis, vil en gjeter alltid være i farta. Kanskje må man flytte gjerdet til en innhegning, og så kommer det inn et skadet dyr som trenger pleie. Uten den robuste allsidigheten til vår Gator™ er det nærmest umulig å få tid til alle disse kjappe turene og hyppige transportene.
ALLE GODE TING ER TRE. NÅR JOBBEN KREVER MER ENN TO PERSONERS ARBEIDSINNSATS, TILBYR BENKEN TIL EN PÅLITELIG GATOR™ KOMFORTABEL SETEPLASS FOR TRE PERSONER, OG HAR FREMDELES OPPBEVARINGSPLASS UNDER.
JOHN DEERE GATOR-SERIEN

JOHN DEERE GATOR-SERIEN

OPPLEV HELE SERIEN