1 results

Sporfølging og Maskinautomasjon

Sporfølging og Maskinautomasjon

AutoTrac Universal 300

Presisjonslandbruk
 • Premium John Deere sporfølging for en allsidig maskinpark
 • Imponerende < 30 minutter maskin-til-maskin overføringstid
 • Minstehastighet så lav som 0,5 km/t
 • Vann- og støvsikker
 • Raskere signalinnhenting

AutoTrac Controller

Presisjonslandbruk
 • Sikrer høy presisjon i sporfølgingen til en mangeartet maskinpark
 • Beholder det originale rattet uten vesentlige synlige endringer
 • Kompatibel med John Deere aktiv redskapsstyring

AutoTrac

Presisjonslandbruk
 • Redusert stress på maskinførere, mindr overlappinger og glipper
 • Opptil 8 %* kostnadsreduksjon av innsatsfaktorer – avhengig av redskap og oppgave
 • Opp til 14  %** produktivitetsøkning
 • Lengre arbeidsdager i dårlig sikt
 • Redusert jordpakking

AutoTrac Turn Automation

Presisjonslandbruk
 • Mindre glipper og overlappinger langs vendeteigen
 • Systemet reduserer innsatskostnader som for eksempel arbeid, mineralgjødsel og drivstoff.
 • Minimert jordpakking på vendeteigen
 • Mer komfort, mindre belastning og lengre arbeidsskift

AutoTrac Vision

Presisjonslandbruk
 • Automatisert styring i felter sådd uten et GPS-veiledningssystem.
 • Redusert skade på plantene
 • Høyere arbeidshastigheter - opptil 30 km/t
 • Sprøyt 20 % større areal per dag

AutoTrac Implement Guidance - Passive

Presisjonslandbruk
 • Perfekt spor-til-spor-nøyaktighet i ulendt terreng med lange slepte redskaper
 • Redusert stress på maskinførere
 • Full utnyttelse av arbeidsbredde og innsatsfaktorer
 • Enkel å installere

Active Implement Guidance

Presisjonslandbruk
 • Traktor og redskap holder samme spor
 • Perfekt innrettede kjørespor og planteavstand
 • Ingen skade på rørgater eller avlinger
 • Perfekt rette senger og fårer

Tractor Integrated Active Implement Guidance

Presisjonslandbruk
 • Kostnadseffektivt alternativ til kjemisk ugrasbekjempelse med høye hastigheter - opptil 16 km/t
 • Lav egenvekt - Minimal jordpakking
 • Fleksibilitet - automatisert sporfølging kan benyttes der det er sådd/plantet uten GPS-basert sporfølging
 • Full automatisering av styring og hastighet for maksimal produktivitet og førerkomfort
Traktoren som trekker h&oslash;stemaskinen fo poteter om kvelden t&oslash;mmer potetene i en vogn som dras av en annen traktor.

Machine Sync

Presisjonslandbruk
 • Trådløs tilkobling av flere maskiner - traktorer, skurtreskere og selvgående finsnitter i eget nettverk. En maskin fungerer som "lederen" som styrer hastighet, retning og posisjon for "følgere".
 • Sikrer presis lossing underveis uten svinn
 • Prioriterer tømming av skurtreskeren og gir forbedret effektivitet ved innhøstingen
 • Reduserer risikoen for kollisjoner mellom maskiner

In-Field Data Sharing

Presisjonslandbruk
 • Øk maskinparkeffektiviteten
 • Tilpass deknings- og sporlinjer mellom maskiner for enkelt oppsett og områdeopprettelse
 • Del dekningskart og lokalisering av maskiner for optimal effektivitet

Tractor Implement Automation

Presisjonslandbruk
 • Forenklet betjening: f.eks. én berøring, én balle
 • Maksimer gjennomstrømning og høyere produktivitet
 • Enklere arbeid og mindre stress for føreren
 • Konsekvent ballekvalitet og mer nøyaktige arbeidsresultater
 • Redusert drivstofforbruk

Active Fill Control

Presisjonslandbruk
 • Maksimal førerkomfort
 • Maksimal høsteeffektivitet
 • Selv en uerfaren fører kan utnytte maskinen effektivt
 • Høst inn dag og natt med minimalt spill

AutoTrac RowSense

Presisjonslandbruk
 • Gir full auto-styring i mais selv i felter som har blitt sådd uten GPS-basert styring
 • Større høsteeffektivitet, selv under vanskelige forhold
 • Gir bedre kvalitet på avlingen
 • Reduserer belastningen på fører

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.