1 results

Stedsspesifikt jordbruk

Stedsspesifikt jordbruk

Section Control

Presisjonslandbruk
 • Færre innsatsfaktorer.
 • Redusert avlingsskade og miljøpåvirkning
 • Veksler automatisk bomseksjoner på eller av for å unngå overlappinger på jordet og etter vendeteigene.
 • Gir jevn avling og konsekvente vekstforhold – særlig på vendeteigen

Greenstar Rate Controller

Presisjonslandbruk
 • Mindre skade på avlingen
 • Ingen overlapping
 • Mindre bruk av innsatsfaktorer
 • Oppgrader eldre redskaper til seksjonskontroll

HarvestLab 3000

Presisjonslandbruk
 • Nær-infrarød (NIR) spektroskopi for å analysere forskjellige bestanddeler innen høstede avlinger, silofôr eller husdyrgjødsel/slam (én sensor, tre bruksområder)
 • Gir automatisert justering av kuttelengde basert på tørrstoffinnholdet.
 • Analyse av bestanddeler, ikke bare under fylling, men også under gjødsling med husdyrgjødsel eller slam
 • Brukes som laboratorieenhet på et lagringsanlegg eller på kontoret, noe som gir nøyaktig fôrrasjonering og husdyrhelse.

iGrade

Presisjonslandbruk
 • Pålitelig i dårlig vær og dårlig sikt (støv, tåke)
 • Kompatibel med programvaren TerraCutta Precision Terrain Solutions, det brukervennlige hellingskalkulatorverktøyet
 • Større signalområde enn med laser
 • Lar flere maskiner arbeide i forskjellige plan samtidig
 • +/- 4,2 cm vertikale spor-til-spor-korreksjoner

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.