Connected SupportPresisjonslandbruk

Maksimer maskinparkens oppetid:
Begynn arbeidsdagen din med visshet om at du og maskinene dine blir ivaretatt av en dyktig og erfaren ekstern servicespesialist.

PLASSHOLDER ALTERNATIV TEKST

Connected Support

John Deere-forhandlere har tilgang til flere unike, banebrytende fjernverktøy, eksempelvis ekspertvarsler, for å kunne gi avansert støtte som hjelper deg med å optimalisere maskinens ytelse og maksimere oppetiden. De fleste av våre maskiner leveres med fem års tilkobling fra fabrikken, slik at våre forhandlere kan utnytte verktøyene her, forutsatt at du har gitt ditt samtykke.

Connected Support

Ekstern støtte for maskinoppsett

Verktøyet for ekstern skjermtilgang reduserer maskinens installasjonstid betydelig, siden det gjør det mulig for forhandlerens ekspert å koble seg til skjermen i førerhuset for å hjelpe deg med oppsettet.’ Den lar også forhandlerens ekspert gi deg støtte for ytelsesforbedring og vil gjøre det mye enklere for deg å kommunisere med forhandleren din når du står overfor problemer, noe som er en annen stor oppetidsfaktor.’

Connected Support

Opplæring ved levering

Dedikert sjåføropplæring hos forhandleren din. Den fremhever de viktigste produktivitetsfunksjonene på maskinen din og forklarer hvordan du bruker dem for å optimalisere driften.

Connected Support

Fjernovervåking av maskin

Driftsbetingelsene til maskinen din overvåkes eksternt av forhandlerspesialister gjennom John Deeres tilkoblet støtte-verktøy som ekspertvarsler og maskinpanel. Hvis verktøyene indikerer at noe er galt på maskinen, vil du bli kontaktet umiddelbart med den proaktive støtten du trenger for å minimere risikoen for driftsstans.’

Connected Support

Expert Alerts

Expert Alerts, vår nyeste systemforbedring, er basert på programvarealgoritmer som kan forutse enkelte problemer før de får en negativ innvirkning eller fører til sikkerhetsskader. Når diagnostisk informasjon og reparasjonsinformasjon genereres automatisk, kan forhandlerens servicemekanikere reagere raskere, og dette kan føre til betydelig mindre nedetid.