• (Andre Land)
  • |
  • Forhandler
/ / Samhällsengagemang

Samhällsengagemang

Vi vet att vi kan påverka människors liv. Vi vill se till att det är en positiv påverkan. Vi gör vårt bästa för att göra livet för varje person som vi kommer i kontakt med bättre totalt sett. Detta är innebörden i att vara en fantastisk global medborgare. Sådana är vi – och har alltid varit.

Skydda våra anställda och kunderna

John Deere för branschen framåt med framsteg inom produktsäkerhet och utbildning. Vi sätter standarden för säkerhet på arbetsplatsen och stödjer även de anställdas hälsa och välbefinnande utanför arbetsplatsen. Säkerhet är allas ansvar. Vi gör det bara lättare för alla att bidra med sin del.

Ta reda på mer om vårt engagemang i säkerhet.

Skydda miljön

Miljöskydd är inget nytt för John Deere. Vi vet att ansvarsfull resurshantering är viktig för vårt företag, våra anställda, våra kunder, våra grannar och vår värld. John Deere arbetar oförtröttligt med att utveckla och erbjuda produkter som är sunda och förnuftiga, ändamålsenliga och effektiva.

Ta reda på mer om vår miljöförvaltning.

Ögonblick som gjorde skillnad

Att John Deere har ett engagemang i säkerhet, hälsa och miljön är inget nytt. Genom hela vår historia har det funnits särskilda ögonblick – milstolpar – som markerar det här stödet.

Se milstolparna inom vår medborgaranda.

Om John Deere

Sedan John Deere grundades år 1837 har det skett många förändringar av verksamheten, produkterna och tjänsterna. Med förändring följer alltid möjligheter. Hos Deere har vi alltid varit beredda och villiga att dra nytta av dem. John Deere engagerar sig i dem som har sina rötter i jorden – lantbrukare, skogsbruket och entreprenörer. Deere har dessutom aldrig vuxit ifrån eller glömt grundarnas ursprungliga kärnvärderingar: integritet, kvalitet, engagemang och innovation.

Ta reda på mer om John Deere.