• (Andre Land)
  • |
  • Forhandler
/ / ForestSight

ForestSight

 ForestSight løsninger optimaliser dine maskiner, driftsikkerhet og produksjon

ForestSight-løsninger er spesialdesignet for at John Deeres kunder kan få best mulig driftstid og produktivitet for sine skogbruksmaskiner, og samtidig øke lønnsomheten i deres virksomhet. ForestSight-programmet dekker alle tjenester fra maskinvedlikehold til reservedeler, opplæring og håndtering av maskinparken. Dette gjør det mulig for kunden å holde utnyttelsesgraden og produktiviteten på et optimalt høyt nivå i løpet av maskinens levetid. Det finnes flere alternativer, slik at du kan velge ForestSight produkter og serviceløsninger som passer for deg.

 

ForesSight video.

OPTIMALISERING AV MASKINER

JDLINK-FJERNOVERVÅKING

JDLink fjernovervåkingssystemJDLink-fjernovervåking hjelper deg til å utnytte dine skogsmaskiner fullt ut, og gjøre virksomheten din mer lønnsom og konkurransedyktig. Systemet gir sanntidsinformasjon om mulige feil, maskinens plassering, driftstimer, drivstofforbruk og vedlikeholdsbehov.

Les mer.


TIMBEROFFICE-PROGRAMVAREN

TimberOffice-programvarenTimberOffice er en integrert programvarepakke for resultatstyring av skogsmaskiner som er spesielt designet for entreprenører og skogbruksindustrien. Pakken inneholder markedets mest avanserte programvare for maskinstyring og informasjonshåndtering for skogbruksmaskiner.

Les mer.

FINJUSTERINGSDAG

FinjusteringsdagPå finjusteringsdagen sjekkes maskinens tilstand, innstillinger, hydraulisk trykk og ytelse under normale arbeidsforhold. Deretter økes eller justeres maskinens ytelse til et optimalt, høyt nivå. Finjusteringsdagen omfatter flere alternativer som kunden kan velge mellom.

Les mer.

OPTIMALISERING AV DRIFTSSIKKERHET

TIMBERCARE-SERVICEPROGRAM

TIMBERCARE-SERVICEAVTALE: STANDARD, OPTIMUM OG PREMIUM

Serviceavtale med John Deere innebærer at John Deeres serviceekspert tar seg av din maskin til rett tid, med originale reservedeler. Regelmessig vedlikehold sikrer at maskinen alltid er i god teknisk stand, og at det opprettholder en høy utnyttelsesgrad.

Les mer.

UTVIDET GARANTI

En ekstra beskyttelse gir deg fortsatt driftssikkerhet for din maskin etter at standardgarantien har utløpt. Utvidet garanti gjelder bare dersom maskinen blir reparert på et verksted godkjent av John Deere, og jevnlig vedlikeholdt i henhold til serviceprogrammet.

Les mer.

OLJESERVICE

OLJEANALYSE

Regelmessig analyse av oljeprøver er et utmerket verktøy for å overvåke maskinens tekniske tilstand. Når problemer kan oppdages på et tidlig stadium ved hjelp av en oljeprøve, kan du spare betydelige kostnader for uventede reparasjoner.

OLJESERVICE

Filterenheten Super Caddy kan med fordel brukes for å forlenge levetiden på hydraulikkoljen. Den filtrerer ut vann og forurensninger fra oljen.

Les mer.

REMAN-PROGRAMMET 

John Deere's REMAN-deler er et godt alternativ for reparasjoner, og noen ganger også for helt nye deler. Alle REMAN-deler blir demontert, rengjort og sjekket og deretter satt sammen igjen, etter de samme spesifikasjonene som for nye deler. Alle komponenter som inngår i REMAN-deler er overhalt i fabrikken eller de er helt nye. Kontakt din lokale John Deere-forhandler for fullstendig produktliste.

Les mer.

PERFORMANCE PLUS

Det er klokest å velge reservedeler og tilbehør som er spesielt utviklet for å fungere optimalt i din maskin. I Performance Plus -produktgruppen inngår gripere, arbeidslys, filtre og annet tilbehør, samt reservedeler som er utviklet for å tåle tøffe forhold i skogen.

Les mer.

RESERVEDELSSETT

for driftssikkerhet og oppdatering. John Deere leverer også et utvalg av vedlikehold- og reservedeler som ferdige sett. Innholdet er nøye gjennomtenkt for å sikre at alt som trengs er inkludert. Det finnes komplette sett for vedlikehold av filtre, boggiaksler og kranarmer. Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon.

OPTIMALISERING AV PRODUKSJONEN

SIMULATORTRENING

SimulatortreningÅ øve seg i bruk av TimberMatic-kontrollsystemet er raskt og risikofritt med kjøresimulator.
John Deeres simulatorer er egnet for innøving av arbeidsmetoder på alle typer skogsmaskin, uavhengig av produsent. Det realistiske læringsmiljøet i klasserommet gir elevene den beste muligheten til å forsterke og utvide sin kompetanse, samt lære nye ferdigheter.

Les mer.

TIMBERSKILLS LÆRINGSMILJØ

TIMBERSKILLS LÆRINGSMILJØTimberSkills læringsmiljø er et verktøy for kontroll og organisering med simulator, for eksempel oppgavebehandling, selvevaluering og lærerens kommentarer. Øvelsene blir oppdatert til en server, der de kan synkroniseres til lærerens og elevens tilpassningsprogram.

Les mer.

JDLINK-FJERNOVERVÅKING

JDLink fjernovervåkingssystemJDLink-fjernovervåking hjelper deg til å utnytte dine skogsmaskiner fullt ut, og gjøre virksomheten din mer lønnsom og konkurransedyktig. Systemet gir sanntidsinformasjon om mulige feil, maskinens plassering, driftstimer, drivstofforbruk og vedlikeholdsbehov.

Les mer.


TIMBEROFFICE-PROGRAMVAREN

TimberOffice-programvarenTimberOffice er en integrert programvarepakke for resultatstyring av skogsmaskiner som er spesielt designet for entreprenører og skogbruksindustrien. Pakken inneholder markedets mest avanserte programvare for maskinstyring og informasjonshåndtering for skogbruksmaskiner.

Les mer.